Project Description

ארה“ב

DJIA -1.05% 26,935.07 NASDAQ -0.72% 8,117.67 S&P500 -0.51% 2,992.07
  •  מדד הייצור של הפד לחודש ספטמבר ירד לרמה של 12.0 נקודות לעומת רמה של 16.8 נקודות באוגוסט.
  •  מדד האמפייר סטייט לסקטור הייצור למדינת ניו יורק לחודש ספטמבר ירד לרמה של 2.8 נקודות לעומת רמה של 4.8 נקודות באוגוסט ולעומת תחזית כלכלנים לרמה של 4 נקודות.
  •  תפוקה תעשייתית לחודש אוגוסט עלתה ב– 0.6%, זוהי העלייה הגדולה ביותר מזה שנה, לעומת ירידה של 0.1% ביולי ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה מתונה יותר של 0.4%. ניצול כושר הייצור לחודש אוגוסט עלה ל– 77.9%, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מזה חמישה חודשים, לעומת רמה של 77.5% ביולי.
  •  התחלות בנייה לחודש אוגוסט עלו ב– 12.3%, לשיא של 12 שנים, לקצב שנתי של 1.364 מיליון יחידות, זהו הקצב הגבוה ביותר מאז יוני 2007, לעומת תחזית הכלכלנים לקצב התחלות בנייה נמוך יותר של 1.25 מיליון יחידות. העלייה נובעת הודות לעלייה בהתחלות הבנייה של בתים פרטיים ובנייני דירות גם יחד. היתרי בנייה לחודש אוגוסט עלו ב– 7.7% לקצב שנתי של 1.419% מיליון יחדות, זהו הקצב הגבוה ביותר מאז 2007.
  •  מדד הביטחון בענף הבנייה של איגוד הקבלנים (NAHB) ובנק וולס פרגו לחודש ספטמבר עלה לרמה של 68 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר השנה, לעומת רמה של 67 נקודות באוגוסט.
  •  מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 13 בספטמבר עלה ב– 2,000 ל– 208 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 6 בספטמבר ירד ב– 13 אלף ל- 1,661 אלף.

 

להמשך הסקירה לחץ כאן