Project Description

ארה“ב

DJIA +1.58%   27,219.52 NASDAQ +0.91%  8,176.71 S&P500 +0.96%  3,007.39
 • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש ספטמבר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 92.0 נקודות לעומת רמה של 89.8 נקודות באוגוסט ולעומת תחזית כלכלנים לרמה של 91.0 נקודות. העלייה במדד נבעה בעיקר מעלייה ברכיבי המצב הנוכחי והציפיות העתידיות של המדד.
 • מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב– 0.1%, לעומת עלייה של 0.3% באוגוסט ובהתאם לתחזיות הכלכלנים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.7% לעומת עלייה של 1.8% ביולי. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מחירי מזון ואנרגיה) לחודש אוגוסט עלה ב– 0.3%, זהו חודש שלישי ברציפות של עליות. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.4%, זוהי העלייה הגדולה ביותר מזה 13 חודשים, לעומת עלייה של 2.2% ביולי.
 •  מכירות קמעונאיות לחודש אוגוסט עלו ב– 0.4%, לעומת עלייה של 0.8% ביולי ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.2%. העלייה במכירות הקמעונאיות נבעה בעיקר ממכירות גדולות של מכוניות וקניות באינטרנט. המכירות של מכוניות וחלקי רכב עלו ב– 1.8%, זוהי העלייה הגדולה ביותר מאז מרץ, לעומת עלייה של 0.1% ביולי. המכירות באינטרנט עלו ב– 1.6% לעומת עלייה של 1.7% ביולי. מכירות קמעונאיות – בניכוי מכוניות ודלק לחודש אוגוסט עלו ב– 0.1%, לעומת עלייה של 0.9% ביולי.
 •  אשראי צרכני לחודש יולי עלה ב– 23.29 מיליארד דולר, זוהי העלייה הגדולה ביותר מאז נובמבר 2017, לעומת עלייה של 13.78 מיליארד דולר ביוני. העלייה הגדולה באשראי נובעת בעיקר מעלייה באשראי הממוחזר, כגון כרטיסי אשראי, ואילו האשראי הלא ממוחזר גם הוא רשם עלייה נכרת.
 •  מלאיים עסקיים לחודש יולי עלו ב– 0.4% לעומת אי שינוי ביוני. מלאיים סיטונאיים לחודש יולי עלו ב– 0.2%, בדומה לחודש יוני.
 •  מחירי היבוא לחודש אוגוסט ירדו ב– 0.5%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד המחירים ירדו ב– 2.0%, זוהי הירידה הגדולה ביותר מאז 2016. הירידה נבעה בעיקר מירידה של כ– 5% במחירי הנפט המיובא. מחירי יבוא – ללא מחירי מוצרי הנפט לחודש אוגוסט בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירדו ב– 1.0%. מחירי היצוא לחודש אוגוסט ירדו ב– 0.6% בעקבות ירידה של 2.5% במחירי היצוא החקלאי.
 •  גרעון בתקציב האוצר לחודש אוגוסט התרחב ל– 1.07 טריליון דולר, לראשונה מזה 7 שנים, או 4.4% מהתמ“ג, ב– 11 החודשים הראשונים של שנת התקציב שהחלה בתחילת אוקטובר 2018. הוצאות האוצר עלו ב– 7% ל– 4.1 טריליון דולר, ואילו הכנסות הממשל הפדרלי ממיסים עלו בקצב נמוך יותר של 3% ל– 3.1 טריליון דולר.
 •  מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב– 0.1%, לעומת עלייה של 0.3% באוגוסט ובהתאם לתחזיות הכלכלנים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.7%. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מחירי מזון ואנרגיה) לחודש אוגוסט עלה ב– 0.3%, זהו חודש שלישי ברציפות של עליות. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.4%, זוהי העלייה הגדולה ביותר מזה 13 חודשים.
 •  מדד המחירים הסיטונאיים לחודש אוגוסט עלה ב– 0.1%, לעומת תחזית הכלכלנים לאי שינוי במדד. עדיין המדד נמוך מיעד האינפלציה של הבנק הפדרלי. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.8%, לעומת עלייה של 1.7% ביולי ומעל לתחזיות האנליסטים לעלייה של 1.7%. מדד המחירים הסיטונאיים (ללא מחירי המזון והאנרגיה) לחודש אוגוסט עלה ב– 0.4%, לעומת ירידה של 0.1% ביולי. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.9%, לעומת עלייה של 1.7% ביולי.
 •  מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) לחודש יולי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.6%. היעד של הבנק הפדרלי 2.0%.
 •   מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 4 בספטמבר ירד ב– 15 אלף ל– 204 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 30 באוגוסט ירד ב– 4 אלף ל- 1,670 אלף.

 

להמשך הסקירה לחץ כאן