Project Description

ארה“ב

S&P500  +0.39% (2,803.69)

NASDAQ  +0.90% (7,595.35) DJIA  -0.02% (26,026.32)

 

שיעור הצמיחה הכלכלית בחישוב שנתי לרבעון הרביעי של 2018 (נתון ראשוני) עמד על 2.6% לעומת 3.4% ברבעון השלישי.

הוצאות האישיות לחודש דצמבר ירדו ב- 0.5% לעומת העלייה של 0.6% בנובמבר.

מדד סנטימנט הצרכנים של אונ‘ מישיגן לחודש פברואר ירד לרמה של 93.8 נקודות לעומת רמה של 95.5 נקודות בינואר.

מדד הפעילות העסקית במשק של Chicago Fed לחודש ינואר ירד לרמה של 0.43- נקודות, לעומת רמה של 0.05 נקודות בחודש דצמבר.

מדד הפעילות במגזר הייצור של Richmond Fed לחודש פברואר עלה לרמה של 16 נקודות לעומת 2- נקודות בינואר.

מדד מנהלי הרכש של ISM-Chicago  לחודש פברואר עלה לרמה של 64.7 לעומת 56.7 בינואר.

מדד מנהלי הרכש בתעשייה של Markit לחודש פברואר ירד לרמה של 53.0 נקודות לעומת 54.9 בינואר.

מדד מנהלי הרכש בתעשייה של ISM לחודש פברואר ירד לרמה של 54.2 נקודות לעומת 56.6 בינואר.

מדד מחירי הבתים של S&P/Case-Shiller לחודש דצמבר עלה ב- 4.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בהשוואה לעלייה של 4.6% בחודש נובמבר.

מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 23 בפברואר עלה ב- 3 אלף ל- 225 אלף.

מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 15 בפברואר עלה ב- 79 אלף ל- 1,805 אלף.

 

להמשך סקירה, לחץ/י כאן