Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.25% (2,263.79) ;NASDAQ  +0.47% (5,462.69)  ;DJIA  +0.46% (19,933.81)

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים לחודש נובמבר נותר ללא שינוי לאחר עלייה של 0.1% באוקטובר.
 • מדד PMI של Markit לסקטור הייצור לחודש דצמבר (נתון ראשוני) ירד לרמה של 53.7 נקודות לעומת רמה של 54.9 נקודות בנובמבר. מדד PMI של Markit לסקטור השירותים לחודש דצמבר (נתון ראשוני) ירד לרמה של 53.4 נקודות לעומת רמה של 54.6 נקודות בנובמבר.
 • צריכה פרטית לחודש נובמבר עלתה ב– 0.2% לאחר עלייה של 0.4% באוקטובר. הכנסה אישית לחודש נובמבר נותרה ללא שינוי לאחר עלייה של 0.5% באוקטובר. הכלכלנים ציפו לגידול של 0.3% הן בצריכה הפרטית והן בהכנסה האישית.
 • תמ“ג לרבעון השלישי של 2016 צמח בקצב שנתי של 3.5%, לעומת הערכות קודמות לצמיחה מתונה יותר של 3.2% ולעומת תחזית הכלכלנים לצמיחה של 3.3% ולאחר צמיחה של 1.4% ברבעון השני של 2016.
 • מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) לחודש נובמבר נותר ללא שינוי לאחר עלייה של 0.3% באוקטובר. לעומת נובמבר 2015 עלה המדד ב– 1.4% – זהו הזינוק החד ביותר זה שנתיים. המדד בניכוי מחירי המזון והאנרגיה לחודש נובמבר בהשוואה לנובמבר 2015 עלה ב– 1.6% לעומת עלייה של 1.8% באוקטובר, ועדיין פחות מיעד הבנק הפדרלי של 2%.
 • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש דצמבר עלה לרמה של 98.2 נקודות – זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2004, לעומת רמה של 98 נקודות בנובמבר. תחזית הכלכלנים היתה למדד ברמה של 98.3 נקודות.
 • מכירות בתים חדשים לחודש נובמבר זינקו ב– 5.2% לקצב שנתי של 0.592 מיליון בתים – זהו הקצב השני הכי גבוה מאז 2008, לעומת 0.563 מיליון בתים באוקטובר. לעומת נובמבר 2015 עלו מכירות הבתים החדשים ב– 16.5%. המחיר החציוני לחודש נובמבר עלה ל– 305,400 דולרים לעומת 302,700 דולרים באוקטובר. מכירות בתים קיימים לחודש נובמבר עלו ב– 0.7% לקצב שנתי של 5.61 מיליון בתים  – זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז פברואר 2007 לעומת 5.57 מיליון בתים באוקטובר. לעומת נובמבר 2015 עלו המכירות ב– 15.4%.
 • הזמנת למוצרים בני קיימא לחודש נובמבר ירדו ב– 4.6% – זוהי ירידה ראשונה זה חמישה חודשים, לעומת עלייה של 4.6% באוקטובר ולעומת תחזית הכלכלנים לנפילה של 4.8%. הזמנת מוצרים בני קיימא  – ללא כלי רכב לחודש נובמבר עלו ב– 0.5% – זוהי עלייה חמישית ברציפות, לעומת עלייה של 0.8% באוקטובר.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 16 בדצמבר עלה ב– 21,000 ל– 275 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 9 בדצמבר עלה ב– 15,000 ל– 2,036 אלף.
 • שוקי המניות בארה"ב נסגרו בעליות קלות ובמחזורי מסחר דלילים לפני חופשת חג המולד, בהובלת מניות חברות הבריאות שהאפילו על הירידות במניות חברות הצריכה ומניות חברות האנרגיה. מדד הדאו ג‘ונס רשם שבוע חיובי שביעי ברציפות ואת רצף העליות השבועי הארוך ביותר מאז דצמבר 2014.
 • שוקי המניות בארה“ב נסגרו בעליות קטנות ביום המסחר האחרון שלפני חופשת חג המולד לאחר שהמשקיעים בוחנים שוב את העליות שנרשמו, לאחר הבחירות בארה“ב, בשוקי המניות ושהוסיפו כטריליון דולר לערך המניות בעולם וחיזקו את הדולר לשיא רב שנתי.

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.