Project Description

בית ההשקעות טנדם קפיטל מאמץ כל שנה בכנס הבינלאומי לשווקים גלובליים עמותה.

בשנה השמינית של הכנס בשנת 2015, בית ההשקעות אימץ את עמותת מעגל גיבורים.

העמותה מספקת שיעורים שבועיים לילדים חולים המטופלים באשפוז ובמסגרת מרפאות החוץ. בשיעורים נעשה שימוש בטכניקות גוף ונפש המצויות באומנויות הלחימה. מטרת העמותה היא הקלה על כאבם של הילדים החולים תוך כדי העצמת כוחם הפנימי על מנת לקרבם לריפוי פיזי, רוחני ורגשי.

 

 

%d7%9e%d7%a2%d7%92%d7%9c-%d7%92%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d

 

לאתר העמותה, לחץ כאן.