Project Description

ארה“ב

S&P500  -2.16% (2,743.07)

NASDAQ  -2.46% (7,408.14) DJIA  -2.21% (25,450.24)

 

שיעור האבטלה לחודש פברואר ירד ל- 3.8% מהרמה של 4.0% בינואר.

משרות חדשות שנוספו עמדו על 20 אלף בלבד לעומת 311 אלף בינואר.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה נותר ללא שינוי על 63.2%.

ממוצע שעות עבודה שבועיות לחודש פברואר ירד ל- 34.4 מ- 34.5 בינואר.

שכר ממוצע לשעה לחודש פברואר קפץ ב- 0.4% לעומת העלייה של 0.1% בינואר.

אשראי צרכני לחודש ינואר עלה ב- 17.05 מיליארד דולר לעומת העלייה של 15.36 מיליארד בדצמבר.

פריון העבודה לרבעון הרביעי של 2018 עלה ב- 1.9% לעומת העלייה של 2.3% ברבעון השלישי.

עלות יחידת עבודה עלתה ב- 2.0% לעומת העלייה של 0.9% ברבעון השלישי.

מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים של ISM לחודש פברואר עלה ל- 59.7 לעומת 56.7 בינואר.

מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים של Markit לחודש פברואר עלה לרמה של 56.0 נקודות לעומת 54.2 בינואר.

מדד מנהלי הרכש המשולב של Markit לחודש פברואר עלה לרמה של 55.5 נקודות לעומת 54.4 בינואר.

 

להמשך סקירה, לחץ/י כאן