על פי חוק בנק אינו רשאי לעסוק בניהול תיקי השקעות , היועץ הבנקאי יכול לחוות את דעתו
אך אינו יכול לקנות או למכור ניירות ערך על פי שיקולו.