על פי הוראת המפקח על הבנקים יש צורך בחשבון נפרד לצורך ניהול השקעות, את החשבון ניתן לפתוח בכל סניף בנק . בית השקעות יכול לבצע דרך החשבון הוראות קניה ומכירה של ניירות ערך, אך רק הלקוח יכול למשוך או להפקיד כספים בחשבון. פעילות בית ההשקעות מוסדרת באמצעות יפוי כוח המוגבל לביצוע פקודות קניה ומכירה בלבד, ניתן לבטל את יפיי הכוח בכל עת.