בפעולה פשוטה וקלה תבטל את ייפוי הכוח שניתן למנהל התיקים הקודם ותשלח לבנק את ייפוי הכוח החדש.