החשיפה של הפנסיה שלכם למניות גדולה יותר ממה שאתם חושבים

דו"ח שפירסם באחרונה בנק ישראל התריע מפני חשיפה נמוכה של המוסדיים למניות – דבר "שעלול לפגוע בחוסכים צעירים" ■ מנגד, לפי האוצר, החשיפה של חסכונות הציבור שמנהלים המוסדיים מגיעה עד ל-37% ■ האם תיאבון המוסדיים להזדמנויות השקעה בחו"ל מסכן את החוסכים?

 5.6.17

בנק ישראל פירסם במארס דו"ח נוקב על החשיפה של הגופים המוסדיים בישראל למניות (של קרנות הפנסיה, קופות הגמל וביטוחי המנהלים), בהשוואה לגופים הפנסיוניים במדינות החברות ב–OECDD. מהדו"ח עולה תמונה עגומה המגלה כי הגופים הפנסיוניים בישראל "סולידיים מדי" וכי החשיפה למניות קטנה משמעותית בהשוואה לגופים הפנסיוניים במדינות המפותחות. כותבי הדו"ח מתריעים ומדגישים כי ניכר שהחשיפה הנמוכה למניות עלולה ליצור בעיה קשה של תשואות עקב התשואות הנמוכות שמקנה אפיק האג"ח.

"השקעה במכשירים סטנדרטיים כמו אג"ח חברות ואג"ח ממשלתיות במחירים הנוכחיים – אם מחירים אלה יתמידו – לא תספק לחוסכים הצעירים יותר, שנכנסו לשוק העבודה בשנים האחרונות, תשואה משמעותית לפרישה", נכתב בדו"ח.

ואולם ההשוואה שערך הבנק למדינות העולם והביקורת שבצדה, אינן מדויקות. כותבי הדו"ח קובעים כי שיעור האחזקה במניות של ביטוחי המנהלים הוא 28%, בעוד השיעור הנכון לפי נתוני משרד האוצר הוא 39%. גם בנושא החשיפה לחו"ל, הדו"ח ממעיט באופן מגמתי, ונוקב בחשיפה נמוכה של 18%, בעוד החשיפה הנכונה היא 37%.

ראה כי כותבי הדו"ח התעלמו בחישוב שלהם מהאחזקת המוסדיים בחוזים עתידיים ואופציות על מדדי מניות. זו הדרך הקלה, המהירה, הנזילה והזולה ביותר של הגופים המוסדיים להשקיע כיום במניות.

מנהל המחקר היישומי של טנדם קפיטל, ד"ר עדו קאליר, עוקב אחר האחזקות של הגופים המוסדיים (המחויבים רגולטורית לפרסם כל חודש את האחזקות שלהם), כך שאפשר לקבל תמונה מדויקת של האחזקות, המגמות והשינויים שהגופים המוסדיים בישראל מבצעים בקופות ובביטוחי המנהלים. מבחינת ההבדלים בין ביטוחי המנהלים לקופות הגמל, הדו"ח של בנק ישראל אכן מציג תמונה נכונה בכל הקשור להבדלי הגישות של ועדות ההשקעה.

ניכר שביטוחי המנהלים אגרסיביים יותר בחשיפה המנייתית שלהם (38% בממוצע, לעומת 28% בקופות הגמל), בדומה לחשיפה של ביטוחי המנהלים לחו"ל ולנכסים אלטרנטיביים כגון נדל"ן, אשראי חוץ־בנקאי ונכסים אחרים. העובדה שלחברים בוועדות ההשקעה ומנהלי ההשקעות של ביטוחי המנהלים יש יותר ניסיון בהשקעות בחו"ל ובנדל"ן מקנה להם את היתרון והביטחון להשקיע יותר באפיקים אלה.

בתחילת 2016 נרשמה מגמה מעניינת, כאשר הירידה של קופות הגמל במסלול הכללי בחשיפתם למניות – במסגרת ההתאמה שלהם לגיל העמיתים בקופה (המודל הצ'יליאני) – היתה משמעותית: מ-38% בממוצע לאפיק המניות לאחזקה ממוצעת של כ–25%.

בעקבות זאת, אין יותר קופת גמל "במסלול כללי", אלא קופה המותאמת לגיל החוסך. משום שרוב כספי העמיתים היו במסלולים הכלליים וגילם של מרבית החוסכים היה 50–60, חזינו ירידה חדה במרכיב המניות. מה שמושך כיום את החשיפה הממוצעת למניות ולחו"ל כלפי מעלה הם ביטוחי המנהלים, שעליהם לא חל המודל הצ'יליאני.

סוגיה נוספת היא האג"ח המיועדות שהמדינה הנפיקה בעבר לקרנות הפנסיה. נושא זה יוצר עיוות בין המוסדיים ומקנה יתרון לקרנות הפנסיה הוותיקות על פני שאר אפיקי החיסכון.

התשואה הריאלית של אג"ח מיועדות נותנות כיום היא 4.86% – תשואה מובטחת שהמדינה נותנת, שמשאירה את מנהלי ההשקעות של קרן הפנסיה במקום נוח מול אפיקי ההשקעה האחרים – ובעיקר מאפשרת להם להימנע מהשקעה בנכסים מסוכנים שאמורים לפצות את העמיתים על היעדר התשואה באפיקים הסולידיים הסחירים.

אין ספק שאם שוקי ההון יחוו ירידות חדות כגון אלה שראינו ב–2008, קרנות הפנסיה הוותיקות ייהנו מכרית ביטחון גבוהה מאוד.

להמשך קריאת הכתבה המקורית בדה מרקר- לחץ כאן

להורדת הכתבה כפי שפורסמה בעיתון, לחץ כאן

הכותב הינו עובד בבית ההשקעות טנדם קפיטל אסט מנג'מנט בע"מ (להלן: “החברה”) המצהיר כי האמור בכתבה משקף נאמנה את דעתו האישית ומתייחסת לתקופת כתיבת הכתבה . רונן הלפרן הינו בעל רישיון מספר 5918 על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995. אין לראות בכתבה, בתוכנה משום שיווק/ייעוץ השקעות או תחליף לכזה. כתבה זו בוצעה בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור ועשוי להתבסס על נתונים שפותחו על ידי אנליסטים עובדי החברה ומקורות אחרים הנחשבים מהימנים ומבלי להתחייב על ביצוע בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע בכתבה לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג בכתבה, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני”ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בה, לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עשויים, בהתאם למגבלות הדין, לרכוש ו/או למכור ו/או להתעניין עבור עצמם בניירות ערך ו/או נכסים פיננסים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לחברה ו/או לניירות הערך ו/או לנכסים הנסקרים בכתבה, וכן עשויים לרכוש ו/או למכור ו/או לבצע עסקאות בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים עבור תיקי השקעות המנוהלים על ידי החברה, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ו/או בעבור ניהול השקעות של קרנות נאמנות אשר טנדם קפיטל אסט מנג'מנט בע"מ הינה מנהל ההשקעות חיצוני ומנהל הקרן אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ. החברה אינה עוסקת בחיתום, הנפקת תעודות סל, או ניהול קופות גמל. החברה מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם החברה הנסקרת, למועד מסמך זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לחברה ו/או למי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה. אין באמור להוות ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ מס הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.