וייטנאם מותירה אבק לשווקים המתפתחים

ההבטחה הגדולה של אסיה, המסומנת כמי שתחליף את סין בשרשרת הערך של הייצור העולמי, הציגה עלייה של 6% במדד המרכזי ב־2015 .ובזמן שהשווקים ספגו ירידות, המשקיעים הזרים הגדילו אחזקותיהם בבורסת וייטנאם ב־100 מיליון דולר נטו.

 31.3.16

בתוך שלושה עשורים הפכה וייטנאם מאחת המדינות העניות להבטחה הגדולה של אסיה. רבים מעריכים כי היא שתחליף את סין בשרשרת הערך של הייצור העולמי. וייטנאם הקומוניסטית מבצעת משנות השמונים רפורמות שנושאות אותה בהדרגה מכלכלה מנוהלת לליברליזציה ולשוק חופשי. כך הציגה המדינה צמיחה ממוצעת של 7% ב־1991–2010. בחמש השנים האחרונות עלתה הצמיחה על 5% בשנה, אך כדי שווייטנאם תימנה עם המדינות בעלות ההכנסה הבינונית־גבוהה לנפש על שיעור הצמיחה בה לחזור ל־7%. הבעיה היא שהרפורמות הכלכליות שעשויות להביאה ליעד אטיות מדי, שכן הן מיושמות בידי אותם קובעי המדיניות שמתנגדים לשינויים פוליטיים וחברתיים.

ב־2015 רשמה וייטנאם צמיחה של 7.6% ,נתון גבוה מהיעד הממשלתי והגבוה ביותר זה חמש שנים. ביקושים פנימיים, עלייה ביצוא והגברה של ההשקעות הזרות האיצו את הצמיחה, בניגוד מוחלט למגמות בשווקים המתפתחים. שכנותיה של וייטנאם סבלו מההאטה בסין בעוד היא הגדילה את היצוא ב־8% לעומת 2014 ומשכה השקעות שיא של 14.5 מיליארד דולר. שיעור האינפלציה ב־2015 נפל לשפל של 14 שנים, 0.63%, בעקבות צניחת מחירי הנפט והסחורות. כך קטנו ההכנסות מיצוא ב־5.5 מיליארד דולר, אבל לא גרעו מהצמיחה. הרפובליקה היא היצואנית הגדולה של פלפל וקפה רובוסטה בעולם. בשנים האחרונות מעבירות חברות בינלאומיות רבות את ייצור מוצרי הטקסטיל וההנעלה לווייטנאם, שם השכר עדיין נמוך מאוד לעומת סין ותאילנד. וייטנאם חתומה על יותר הסכמי סחר חופשי מכל מדינה באזור. היא צפויה להיות המרוויחה הגדולה מהסכם סחר חופשי רב מדיני שעתיד לפתוח לה גישה לשווקים הרווחיים ביותר, ארה"ב ויפן. רשויות המדינה מודעות לבעיה שבהפיכתה לבית חרושת עולמי למוצרים זולים מוטי עבודה. לכן מטרתן היא להעלות את הייצור המקומי בשרשרת הערך. כך הן מתמרצות חברות הייטק בינלאומיות להביא את מרכזי הייצור שלהן לווייטנאם ולהפוך אותה למוקד יצוא אזורי. גם קרנות הון סיכון החלו לזהות את הפוטנציאל של כוח עבודה זול אך משכיל מבחינה טכנולוגית. כך, אחת הקרנות הגדולות בעמק הסיליקון, 500 Startups, פתחה קרן ייעודית המשקיעה בסטארטאפים וייטנאמיים.

רגישה לזעזועים חיצוניים

אמנם וייטנאם צעירה והגיל הממוצע בה נמוך מ־40 ,אך קצב ההזדקנות בה הוא המהיר בעולם, ונתון זה עלול לפגוע בכוח העבודה, בצריכה ובחוב הלאומי. מספר התושבים מעל גיל 65 צפוי להכפיל את עצמו בתוך שני עשורים, וזו תחזית בעייתית מאוד עבור מדינה שעדיין תלויה בעבודה זולה. חלק מהבעיות שהיא מתמודדת עמן אופייניות למדינה שהפיתוח הכלכלי בה בשלבים מוקדמים -מוסדות כושלים, תשתיות בלתי הולמות, שחיתות ורגולציה מסורבלת. גם המגזר הציבורי לא יעיל, מהווה נטל על התקציב ומסכן את הצמיחה. הרשויות נוקטות צעדים כמו מכירת נכסי ממשלה ושיפור הרגולציה, אך ההתקדמות אטית. בינתיים תקציב המדינה רושם גירעונות כרוניים גבוהים (השנה הוא צפוי להיות 7% מהתמ"ג). כך מזנק החוב הלאומי ומתקרב ל־65% מהתמ"ג, הגבול העליון שהרשויות קבעו. החוב במט"ח הוא כ־70% מהחוב הלאומי. התסיסה בשווקים, התחזקות הדולר מול מטבעות המדינות המתפתחות והפיחות במטבע שביצעה סין השליכו גם על הדונג הווייטנאמי. המדינה יזמה שלושה פיחותים של 1% בדונג ב־2015 . בתחילת השנה הודיע הבנק המרכזי על הקלות במשטר אך עתודות המט"ח נותרו נמוכות, כ־31 מיליארד דולר. אלה, בצירוף התלות בכסף זר והחוב הגבוה במט"ח, הופכים את וייטנאם לפגיעה לזעזועים חיצוניים.

 

 להמשך קריאת הכתבה המקורית מאתר כלכליסט- לחץ כאן

הכותבים הינם עובדים בבית ההשקעות טנדם קפיטל אסט מנג'מנט בע"מ (להלן: “החברה”) המצהירים כי האמור בכתבה משקפים נאמנה את דעתם האישית ומתייחסים לתקופת כתיבת הכתבה. ארז ברית הינו בעל רישיון מספר 3643 על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995. אין לראות בכתבה, בתוכנה משום שיווק/ייעוץ השקעות או תחליף לכזה. כתבה זו בוצעה בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור ועשוי להתבסס על נתונים שפותחו על ידי אנליסטים עובדי החברה ומקורות אחרים הנחשבים מהימנים ומבלי להתחייב על ביצוע בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע בכתבה לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג בכתבה, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני”ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בה, לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עשויים, בהתאם למגבלות הדין, לרכוש ו/או למכור ו/או להתעניין עבור עצמם בניירות ערך ו/או נכסים פיננסים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לחברה ו/או לניירות הערך ו/או לנכסים הנסקרים בכתבה, וכן עשויים לרכוש ו/או למכור ו/או לבצע עסקאות בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים עבור תיקי השקעות המנוהלים על ידי החברה, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ו/או בעבור ניהול השקעות של קרנות נאמנות אשר טנדם קפיטל אסט מנג'מנט בע"מ הינה מנהל ההשקעות חיצוני ומנהל הקרן אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ. החברה אינה עוסקת בחיתום, הנפקת תעודות סל, או ניהול קופות גמל. החברה מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם החברה הנסקרת, למועד מסמך זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לחברה ו/או למי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה. אין באמור להוות ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ מס הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.