הפיליפינים היא הכוכבת של מזרח אסיה

בעוד שהמדינות השכנות נפגעות מההאטה בסין, הפיליפינים צפויה להציג צמיחה של 6.2% השנה. הנשיא היוצא בניניו אקווינו הפחית את השחיתות וחיזק את הכלכלה עם שורה של רפורמות מבניות, וכעת השאלה היא אם הנשיא החדש, שייבחר ב־9 במאי, יצליח ללכת בדרכו.

4.5.16

כלכלת הפיליפינים היא אחת מהכלכלות הדינאמיות והחיוניות ביותר במזרח אסיה, עם כוח אדם תחרותי ונתונים איתנים. כך, מאז 2010 ,שיעור הצמיחה השנתי הממוצע עומד על 6% וכעת הממשל שואף להאיצו ל- 7% .הצמיחה הכלכלית ב-2015 נשענה בעיקר על מגזר השירותים והצריכה הפרטית החזקה על אף ביקושים חיצוניים חלשים והפגיעה מהטייפונים. בנוסף, שיעורי אינפליציה הנמוכים, העומדים על 3.1% בחישוב שנתי, תומכים בהוצאות הצרכנים. ב-9 במאי יצביעו אזרחי הפיליפינים בבחירות לנשיאות בכדי לבחור מחליף לנשיא היוצא בניניו אקווינו (Benigno Aquino), אשר מוגבל, על פי החוק, לתקופת כהונה אחת בת שש שנים. מאז היבחרו ב-2010 ,רשם הנשיא אקווינו הצלחה רבה ביישום רפורמות מבניות שהפחיתו משמעותית את היקפי השחיתות, חיזקו את הכלכלה והקטינו את הגרעונות התקציביים ואת החוב הלאומי.

בנוסף, ההשקעות הכבדות של הממשל בתשתיות שיפרה משמעותית את התחרותיות של כלכלת הפיליפינים בשנים האחרונות. דו"ח של הפורום הכלכלי העולמי, שבדק את רמת התחרותיות בעולם, מיקם את הפיליפינים במקום 52 מתוך 144 מדינות העולם.

עם זאת, הפיליפינים עדיין זקוקה להשקעה כבדה בתשתיות בשל הנתונים הגיאוגרפיים: המדינה הנה ארכיפלג הכולל יותר מ-7000 איים (רק אלפיים מהם מיושבים). בכדי לתמוך ביעדי הצמיחה של המדינה, על הממשל החדש להמשיך בתהליך הרפורמות המבניות, בהם המשך לחימה בשחיתות, מיזור הבירוקרטיה, ייעול מערכת המסים ושיפור האקלים העסקי במדינה. כל המועמדים לנשיאות מבטיחים להמשיך את הרפורמות של אקווינו. אך שניים מהם, שעל פי הכלכלנים והאניליסטים מסוגלים ליישם את ההבטחות הללו טוב מאחרים, דווקא נמצאים מאחור במירוץ על פי הסקרים.

10% מהתמ"ג מגיע מחו"ל

על פני הדברים, הוזלת מחירי הנפט ב-2015 היתה אמורה לתרום רבות לכלכלת הפיליפינים מאחר שהמדינה מייבאת את מרבית הנפט שהיא צורכת. אך הדברים אינם כה פשוטים. כ-10 מיליון פיליפינים עובדים מחוץ למדינה, רבים מהם במדינות במזרח התיכון שמייצרות נפט. יחד, הם שולחים הביתה העברות שמהוות כ-10% מהתמ"ג של הפיליפינים בממוצע לשנה. הפגיעה ביצרניות הנפט תורגמה בשנה שחלפה בפגיעה בהעברות, ואלו תרמו להיחלשות המטבע המקומי (פזו) ולירידת הצמיחה לרמתה הנמוכה ביותר מאז 2011% – 8.5 . בנוסף, הפזו הפיליפיני נחלש בין השנים 2013-2015 אל מול הדולר בעקבות התחזקות המטבע האמריקאי בעולם ויציאת המשקיעים הזרים מכלל השווקים המתפתחים. מגמת הבריחה של ההון הזר משווקים המתפתחים בכלל ומהפיליפינים בפרט התעצמה בשנה שחלפה, כך שהפזו איבד 5% ומדד המניות רשם את ההפסד השנתי הראשון מאז 2008.

עם זאת, ב – 2016 התחזקות מחירי הנפט בעולם, התייצבות הסנטימט כלפי השווקים המתפתחים וצמיחת שיא בהוצאות הממשלה בשל שנת הבחירות, צפויות לתמוך בפזו (שכבר עלה ב-6.1% מתחילת השנה) ולהאיץ את שיעורי הצמיחה ל-2.6%. הצפי להאצת הצמיחה הוביל את הבנק המרכזי בפיליפינים ללכת בניגוד למגמה העולמית של הורדת שיעורי הריבית, ולהותיר אותה על 4% זה החודש ה-12 ברציפות. האצת הצמיחה הצפויה ב-2016 עומדת גם בניגוד למגמה הכללית במדינות אסיה, שנפגעות מההאטה בסין.

להמשך קריאת הכתבה המקורית בכלכליסט- לחץ כאן

להורדת הכתבה כפי שהופיעה בעיתון, לחץ כאן

הכותבים הינם עובדים בבית ההשקעות טנדם קפיטל אסט מנג'מנט בע"מ (להלן: “החברה”) המצהירים כי האמור בכתבה משקפים נאמנה את דעתם האישית ומתייחסים לתקופת כתיבת הכתבה. ארז ברית הינו בעל רישיון מספר 3643 על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995. אין לראות בכתבה, בתוכנה משום שיווק/ייעוץ השקעות או תחליף לכזה. כתבה זו בוצעה בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור ועשוי להתבסס על נתונים שפותחו על ידי אנליסטים עובדי החברה ומקורות אחרים הנחשבים מהימנים ומבלי להתחייב על ביצוע בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע בכתבה לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג בכתבה, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני”ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בה, לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עשויים, בהתאם למגבלות הדין, לרכוש ו/או למכור ו/או להתעניין עבור עצמם בניירות ערך ו/או נכסים פיננסים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לחברה ו/או לניירות הערך ו/או לנכסים הנסקרים בכתבה, וכן עשויים לרכוש ו/או למכור ו/או לבצע עסקאות בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים עבור תיקי השקעות המנוהלים על ידי החברה, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ו/או בעבור ניהול השקעות של קרנות נאמנות אשר טנדם קפיטל אסט מנג'מנט בע"מ הינה מנהל ההשקעות חיצוני ומנהל הקרן אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ. החברה אינה עוסקת בחיתום, הנפקת תעודות סל, או ניהול קופות גמל. החברה מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם החברה הנסקרת, למועד מסמך זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לחברה ו/או למי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה. אין באמור להוות ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ מס הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.