Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500 +2.23% (2,872.87)
NASDAQ +2.31% (7,505.77)
DJIA +2.09% (26,616.71)

 

דיווחי השבוע האחרון:

 

 • הצמיחה הכלכלית לרבעון הרביעי של 2017 (נתון ראשוני) הסתכמה ב- 2.6% בחישוב שנתי, בהשוואה לצמיחה של 3.2% בחישוב שנתי ברבעון השלישי של 2017. ההאטה בשיעור הצמיחה משקפת עלייה ביבוא וירידה בהשקעה פרטית במלאים. הצריכה הפרטית, הייצוא, ההשקעה הקבועה וההוצאות של הממשלה רשמו האצה. הצמיחה הכלכלית השנתית ב- 2017 עמדה על 2.5%, שיא של שלוש שנים.

   מדד הפעילות הלאומית של הבנק המרכזי של שיקגו לחודש דצמבר עלה ל- 0.27 מהרמה של 0.11 בנובמבר.

   מדד התעשייה של הבנק המרכזי של ריצ‘מונד לחודש ינואר ירד ל- 14 מהרמה של 20 בדצמבר.

   הזמנות מוצרים בני קיימא לחודש דצמבר עלו ב- 2.9% לעומת העלייה של 1.7% בנובמבר. הזמנות מוצרים בני קיימא ללא תובלה עלו ב- 0.6% לעומת העלייה של 0.3% בנובמבר.

   מלאים סיטונאים לחודש דצמבר (נתון ראשוני) עלו ב- 0.2% לעומת העלייה של 0.7% בנובמבר.

   מדד מנהלי הרכש בתעשייה של Markit לחודש ינואר (נתון ראשוני) עלה ל- 55.5 לעומת הרמה של 55.1 בנובמבר. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים של Markit לחודש ינואר (נתון ראשוני) ירד ל- 53.3 לעומת הרמה של 53.7 בנובמבר. מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit לחודש ינואר (נתון ראשוני) ירד ל- 53.8 לעומת הרמה של 54.1 בנובמבר.

   מכירות הבתים הקיימים לחודש דצמבר ירדו ב- 3.6% לעומת העלייה של 5.1% בנובמבר. מכירות הבתים החדשים לחודש דצמבר ירדו ב- 9.3% לעומת העלייה של 15.0% בנובמבר.

  מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 19 בינואר עלה ב-17 אלף לרמה של 233 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 12 בינואר ירד ב- 28 אלף ל- 1.937 מיליון.

  • שוקי המניות בארה“ב עלו זה השבוע הרביעי ברציפות ורשמו את שורת העליות הארוכה ביותר לחודש ינואר מאז 1989. העליות הואצו על ידי דיווחי החברות על רווחים שהיו טובים מהצפוי. המדד S&P 500 סגר את השבוע שחלף ברמה של 2,872.87, גבוה יותר מהיעד הממוצע של האסטרטגים ואנליסטים לסוף שנת 2018.
  • שוקי המניות הגלובליים, כפי שמיוצגים על ידי המדד MSCI All-Country World Index, רשמו עלייה של 7.3% מתחילת השנה והינם צפויים לסגור את החודש עם הראלי הגדול ביותר אי פעם לחודש ינואר.

   

   

 

 

 

Weekly Market Comments 28-01-17 HEB להמשך הסקירה, לחץ כאן