Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.80% (2,362.72) ;NASDAQ  +1.42% (5,911.74)  ;DJIA  +0.32% (20,663.22)

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • תמ“ג לרבעון הרביעי של 2016 צמח בקצב שנתי של 2.1%, לעומת צמיחה של 1.9% ברבעון השלישי של 2017 ולעומת הערכות קודמת לצמיחה של 1.9%, בעקבות גידול בהוצאות על דלק ושירותים בתחום הנסיעות, ולעומת תחזית הכלכלנים לצמיחה של 2%. הצריכה הפרטית עלתה ב– 3.5%.
 • מלאיים סיטונאיים לחודש פברואר (נתון ראשוני) עלו ב– 0.4% לעומת ירידה של 0.3% בינואר. מלאיים קימונאיים לחודש פברואר עלו ב– 0.4%.
 • צריכה פרטית לחודש פברואר עלתה ב– 0.1% לעומת עלייה של 0.2% בינואר ולעומת תחזית כלכלנים לעלייה של 0.2%. הכנסה אישית לחודש פברואר עלתה ב– 0.4%.
 • מדד בטחון הצרכנים לחודש מרץ עלה לרמה 125.6 נקודות – זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2000, לעומת רמה של 116.1 נקודות בפברואר ולעומת תחזית הכלכלנים לירידה לרמה של 114.8 נקודות.
 • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש מרץ עלה לרמה של 96.9 נקודות לעומת רמה של 96.3 נקודות בפברואר ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 98 נקודות.
 • מדד מחירי הבתים של S&P וקייס שילר, העוקב אחרי מחירי הבתים ב– 20 הערים הגדולות בארה“ב לשלושת החודשים שהסתיימו בינואר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד קפץ ב– 5.7% – זהו הזינוק החד ביותר מאז יולי 2014, לעומת 5.5% בדצמבר ולעומת תחזית כלכלנים לעלייה מתונה יותר של 5.6%. מדד מחירי הבתים הכלל ארצי עלה בקצב שנתי של 5.9% – שיא של 31 חודשים.
 • גרעון במאזן הסחר לחודש פברואר התכווץ ב– 5.9% והסתכם ב– 64.8 מיליארד דולר לעומת 68.8 מיליארד דולר בינואר ולעומת צפי אנליסטים לגרעון גדול יותר של 65.5 מיליארד דולר.
 • מדד מחירי הבתים של קייס שילר, העוקב אחרי מחירי הבתים ב– 20 הערים הגדולות בארה“ב לשלושת החודשים שהסתיימו בינואר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד קפץ ב– 5.7% – זהו הזינוק החד ביותר מאז יולי 2014, לעומת 5.5% בדצמבר ולעומת תחזית כלכלנים לעלייה מתונה יותר של 5.6%. מדד מחירי הבתים הכלל ארצי עלה בקצב שנתי של 5.9% – שיא של 31 חודשים.
 • מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית לחודש פברואר עלה ב– 0.1%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.1% – זוהי הפעם הראשונה שהמדד עלה לקצב שנתי של 2% מאז מרץ 2012.
 • מדד מנהלי הרכש של אזור שיקאגו לחודש מרץ עלה לרמה של 57.7 נקודות לעומת רמה של 57.4 נקודות בפברואר. המדד נמצא בדרכו לרבעון הטוב ביותר זה למעלה משנתיים. רמתו הממוצעת של המדד ברבעון הראשון של 2017 עמדה על 55.1 נקודות – זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2014.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 24 במרץ ירדו ב– 3,000 ל– 258 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 17 במרץ עלו ב– 65,000 ל– 2,052 אלף.

 

 • שוקי המניות בארה"ב וברחבי העולם רשמו רבעון ראשון חזק למרות שהמשקיעים התלבטו בכל הנוגע לחוסר הודאות הפוליטית והכלכלית.

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.