Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  -0.13% (2,578.85) ;NASDAQ  +0.47% (6,782.79)  ;DJIA  -0.27% (23,358.24)

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה ב– 0.1% על רקע ירידה במחירי האנרגיה ובהתאם לתחזיות הכלכלנים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2%, לעומת עלייה של 2.2% בספטמבר. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מוצרי מזון ואנרגיה) לחודש אוקטובר עלה ב– 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.8%, זוהי העלייה השנתית החדה ביותר מאז אפריל, לעומת עלייה של 1.7% בספטמבר.
 • מכירות קמעונאיות לחודש אוקטובר עלו ב– 0.2% לעומת עלייה של 1.9% בספטמבר ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.2%, הודות לרכישות שבוצעו בעקבות נזקי סופות ההוריקן שפקדו את דרום ארה“ב. מכירות קמעונאיות – ללא כלי רכב לחודש אוקטובר עלו ב– 0.1% לעומת עלייה של 1.2% בספטמבר.
 • מדד הביטחון בענף הבנייה של איגוד הקבלנים הלאומי (NAHB) לחודש נובמבר עלה לרמה של 70 נקודות לעומת רמה של 68 נקודות באוקטובר.
 • התחלות בנייה לחודש אוקטובר עלו ב– 13.7% לקצב שנתי של 1.29 מיליון יחידות לעומת ירידה של 3.2% בספטמבר ולעומת צפי כלכלנים לקצב של 1.2 מיליון יחידות. היתרי בנייה (בניכוי עונתיות) לחודש אוקטובר עלו ב– 5.9% לקצב שנתי של 1.297 מיליון היתרים לעומת ירידה של 3.7% בספטמבר וקצב שנתי של 1.225 מיליון היתרים.
 • מדד פעילות הייצור לאזור ניו יורק (מדד האמפייר סטייט) לחודש נובמבר ירד לרמה של 19.4 נקודות לעומת רמה של 30.2 נקודות באוקטובר.
 • מדד פעילות הייצור של הפד בפילדלפיה לחודש נובמבר ירד לרמה של 22.7 נקודות לעומת רמה של 27.9 נקודות באוקטובר.
 • מלאיים עסקיים לחודש ספטמבר נותרו לא שינוי לעומת עלייה של 0.6% באוגוסט.
 • תפוקה תעשייתית לחודש אוקטובר עלתה ב– 0.9% לעומת עלייה של 0.4% בספטמבר. שיעור הניצולת לחודש אוקטובר עלה ל– 77% לעומת 76.4% בספטמבר.
 • מדד המחירים ליצרן לחודש אוקטובר עלה ב– 0.4% לעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.1%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.8%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז פברואר 2012. מדד המחירים ליצרן – ליבה (ללא מוצרי מזון ואנרגיה) לחודש אוקטובר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.3%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז אוגוסט 2014.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 10 בנובמבר עלה ב– 10,000 ל– 249 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 3 בנובמבר ירד ב– 44,000 ל– 1,860 אלף.
 • שוקי המניות בארה“ב ירדו בסוף השבוע תוך מחיקות כל העליות שנרשמו במהלך השבוע ובכך רשמו שבוע שני של ירידות בעקבות דיווח על התרחבות חקירת מעורבות רוסיה בבחירות האחרונות בארה“ב. רוברט מולר, התובע המיוחד שחוקר את מעורבות רוסיה בבחירות לנשיאות בארה“ב, זימן את אנשי הקמפיין של נשיא ארה“ב, דונלד טראמפ, לחקירה נוספת. כמו כן, השווקים ירדו על רקע המשך חוסר הוודאות סביב רפורמת המס בארה“ב והאם היא תויישם עד סוף השנה וכן על רקע ירידה במחירי הנפט וזאת למרות שמניות חברות הצרכנים רשמו עליות. בסוף השבוע ירד מדד הדאו ג‘ונס ב– 0.4% ובסיכום שבועי ירד ב– 0.3%. מדד ה– S&P500 ירד ב– 0.3% ובסיכום שבועי ירד ב– 0.1%. מדד הנאסד“ק ירד ב– 0.2% ובסיכום שבועי עלה ב– 0.5%.

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.