Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +4.30%(2,732.22); NASDAQ  +5.31% (7,239.47); DJIA  +4.25% (25,219.38)

דיווחי השבוע האחרון:

 • מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר עלה ב– 0.5% לעומת עלייה של 0.2% בדצמבר ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.3%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלתה האינפלציה ב– 2.1% בדומה לחודש דצמבר ומעל לתחזיות האנליסטים שציפו לעלייה של 1.9%. המדד עלה בינואר בעקבות עלייה במחירי ההלבשה בשיעור הגדול ביותר זה כמעט שלושה עשורים. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מוצרי מזון ואנרגיה) לחודש ינואר עלה ב– 0.3%, זוהי העלייה הגדולה ביותר מזה שנה ומעל לתחזיות הכלכלנים שצפו עלייה של 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.8% מעל לתחזיות הכלכלנים שצפו לעלייה של 1.7% ובדומה לעלייה בחודש דצמבר.
 • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש פברואר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 99.9 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מזה 14 שנים, לעומת רמה של 95.7 נקודות בינואר ולעומת צפי כלכלנים לרמה של 95.3 נקודות.
 • התחלות בנייה לחודש ינואר עלו ב– 9.7% לקצב שנתי של 1.33 מיליון יחידות, זוהי הרמה השנייה הגבוהה ביותר מאז המיתון הכלכלי בארה“ב לפני עשור, לעומת ירידה של 6.9% בדצמבר ומעל לתחזיות הכלכלנים לקצב של 1.24 מיליון. היתרי בנייה לחודש ינואר עלו ב– 7.4% לקצב שנתי של 1.4 מיליון יחידות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז אמצע שנת 2007 לעומת ירידה של 0.1% בדצמבר.
 • מכירות קמעונאיות לחודש ינואר ירדו ב– 0.3%, זוהי הירידה הגדולה ביותר מאז פברואר 2017, לעומת עלייה של 0.4% בחודש דצמבר ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.2%. מכירות קמעונאיות – ללא כלי רכב לחודש ינואר נותרו ללא שינוי לאחר שעלו ב– 0.1% בדצמבר.
 • מדד האמפייר סטייט לפעילות הייצור באזור ניו יורק לחודש פברואר ירד לרמה של 13.1 נקודות, המדד רשם ירידה זה החודש הרביעי ברציפות, לעומת רמה של 17.7 נקודות בינואר ולעומת תחזיות הכלכלנים לרמה של 17.5 נקודות.
 • מחירי היבוא לחודש ינואר עלו ב– 1% לעומת עלייה של 0.2% בדצמבר ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.6%. מחירי היבוא בניכוי מחירי הדלק לחודש ינואר עלו ב– 0.4%. מחירי היצוא לחודש ינואר עלו ב– 0.8% לעומת עלייה של 0.1% ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.3%.
 • מדד פעילות הייצור באזור פילדלפיה לחודש פברואר עלה לרמה של 25.8 נקודות לעומת רמה של 22.2 נקודות בינואר ולעומת צפי כלכלנים לרמה של 21 נקודות.
 • מלאיים עסקיים לחודש דצמבר עלו ב– 0.4% בדומה לעלייה בחודש נובמבר.
 • תפוקה תעשייתית לחודש ינואר ירדה ב– 0.1% לעומת עלייה של 0.4% בדצמבר. שיעור הניצולת לחודש ינואר ירד ל– 77.5% לעומת 77.7% בדצמבר.
 • מדד המחירים ליצרן לחודש ינואר עלה ב– 0.4% לעומת אי שינוי בחודש דצמבר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.7% לעומת עלייה של 2.6% בדצמבר. מדד המחירים ליצרן – ליבה (לא כולל מחירי מזון ואנרגיה) לחודש ינואר עלה גם הוא ב– 0.4%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז החלו בפרסום המדד ב– 2014.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 9 בפברואר עלה ב–7 אלף לרמה של 230 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 2 בפברואר עלה ב– 15 אלף ל– 1,942 מיליון.
 • שוקי המניות בארה“ב עלו בסוף השבוע זה היום השישי ברציפות ורשמו את השבוע הטוב ביותר שלהם מזה חמש שנים בעקבות עלייה במדד בטחון הצרכנים ובהתחלות הבנייה. משקיעים ואנליסטים רבים הצביעו על חיזוק היסודות הכלכליים כסיבה להתאוששות בשוקי המניות, עליית רווחי החברות וצמיחה כלכלית. מדד ה– S&P500 לאחר שבשבוע שער נכנס ל“תיקון“, רשם בשבוע שעבר עלייה של 4.3%, שישה ימים רצופים של עליות ואת העלייה השבועית הגדולה ביותר מאז ינואר 2013. מדד הנאסד“ק ירד בסוף השבוע ב– 0.2%, זוהי ירידה ראשונה מזה שישה ימי מסחר, אולם, בסיכום שבועי עלה המדד ב– 5.3% ורשם את השבוע הטוב ביותר מאז דצמבר 2011. המדד ירד בסוף השבוע בהובלת מניות המדיה החברתית שירדו בעקבות הגשת כתבי אישום בארה“ב נגד 13 אזרחים רוסים בגין התערבות בבחירות לנשיאות בין היתר ע“י שימוש של הנאשמים ברשתות החברתיות. מדד הדאו ג‘ונס עלה בשבוע החולף ב– 4.3%. המדד עלה שישה ימי מסחר רצופים ורשם את העלייה השבועית הגדולה ביותר מאז נובמבר 2016.

להמשך הסקירה, לחץ כאן.