Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +1.58%(2,500.23); NASDAQ  +1.39% (6,448.47); DJIA  +2.16% (22,268.34)

דיווחי השבוע האחרון:

  • מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב– 0.4%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז ינואר ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.3%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.9%, מרחק נגיעה מהיעד של הבנק המרכזי, 2%, ולעומת עלייה של 1.7% ביולי. מדד המחירים לצרכן  – ליבה לחודש אוגוסט עלה ב– 0.2% וב– 12 החודשים האחרונים עלה ב– 1.7% בדומה לחודש יולי. מחירי השירותים הרפואיים עלו באוגוסט בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ב– 1.8%, זהו הקצב המתון ביותר מאז 1965.
  • מכירות קמעונאיות לחודש אוגוסט ירדו ב– 0.2%, זוהי הנפילה החדה ביותר זה שישה חודשים, וזוהי הירידה השנייה מזה שלושה חודשים, לעומת עלייה של 0.3% ביולי ולעומת תחזית כלכלנים לאי שינוי במכירות. הירידה נובעת בעיקר מירידה במכירות כלי רכב, מוצרי הלבשה ואלקטרוניקה. נתוני המכירות של חברות הקמעונאיות באינטרנט ירדו ב– 1.1%, זוהי הירידה החדה ביותר זה למעלה משלוש שנים. מכירות קמעונאיות – ללא כלי רכב לחודש אוגוסט עלו ב– 0.2% לעומת עלייה של 0.4% ביולי.
  • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש ספטמבר (נתון ראשוני) ירד לרמה של 95.3 נקודות לעומת רמה של 96.8 נקודות באוגוסט ולעומת תחזית כלכלנים לרמה של 94.5 נקודות. הירידה במדד נבעה בעיקר מהחששות של הנזקים הכלכליים מסופות ההוריקן ”הארווי“ ו- ”אירמה“.
  • מדד האמפייר סטייט של פעילות הייצור באזור ניו יורק לחודש ספטמבר ירד לרמה של 24.4 נקודות לעומת רמה של 25.2 נקודות באוגוסט ולעומת תחזית הכלכלנים לירידה לרמה של 19 נקודות. המדד נסוג משיא של שלוש שנים שנרשם באוגוסט.
  • תפוקה תעשייתית לחודש אוגוסט ירדה ב– 0.9%, זוהי הירידה החדה ביותר מאז מאי 2009 (תקופת המיתון בארה“ב) וזוהי ירידה ראשונה מזה שבעה חודשים, מרבית הירידה 0.75% נבעה מהשלכות סופת ההוריקן ”הארווי“, לעומת עלייה של 0.4% ביולי ולעומת הכלכלנים שצפו כי התפוקה התעשייתית תישאר ללא שינוי. שיעור הניצולת לחודש אוגוסט ירד ל– 76.1 לעומת 76.9 ליולי.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 8 בספטמבר ירד ב– 14,000 ל– 284 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 1 בספטמבר ירד ב– 7,000 ל- 1,944 אלף.
  • שוקי המניות בארה“ב נסגרו בשיא בשבוע החולף ורשמו את השבוע הטוב ביותר מאז ינואר, וזאת למרות שיגור הטיל הבליסטי הנוסף בתוך פחות מחודש מצפון קוריאה מעל יפן, נתונים כלכליים פושרים ופיגוע הטרור בלונדון. העלייה בשוקי המניות נתמכה על ידי ירידה בציפיות לעלייה בשיעור הריבית לאור הנתונים הכלכליים הפושרים. מדד הדאו ג‘ונס עלה ביום שישי ב– 0.3% ונסגר בשיא נומינלי זה היום הרביעי ברציפות ובפעם ה– 39 מתחילת השנה. מדד מניות הבלו צ‘יפ עלה ב– 2.2% בשבוע החולף ורשם את הזינוק השבועי החד ביותר מתחילת 2017 המדד עלה בסוף השבוע ב– 0.2% ונסגר אף הוא בשיא נומינלי מעל 2,500 בפעם הראשונה ורשם עלייה שבועית של 1.6%, זהו השבוע הטוב ביותר מאז השבוע הראשון של ינואר. מדד הנאסד“ק עלה בסוף השבוע ב– 0.3% ונסגר ברמה הגבוהה ביותר אי פעם, המדד רשם עלייה שבועית של 1.4%.
  • העלייה בשוקי המניות הגיעו יחד עם החדשות כי הקונגרס האמריקני הרפובליקני מתכנן לשחרר את קווי המתאר של תוכנית הרפורמה במס מאוחר יותר החודש. האפשרות של קיצוצים במס או הרפורמה במס יכולה לשפר את הסיכויים לצמיחה בשנת 2018 ומעבר לכך, תתמוך בהערכות לשוק מניות גבוה.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.