Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +1.41% (2,459.27) ;NASDAQ  +2.59% (6,312.47)  ;DJIA  +1.04% (21,637.74)

 

דיווחי השבוע האחרון:

  • מדד המחירים לצרכן לחודש יוני נותר ללא שינוי לעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.1% במדד. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירד המדד לקצב שנתי של 1.6%, לעומת 1.9% בחודש מאי. הירידה באינפלציה נבעה בעיקר מירידה במחירי הנפט. לאור הירידה באינפלציה הבנק המרכזי בארה“ב ייאלץ לשקול מחדש את העלאת הריבית היות וייתכן שהירידה באינפלציה אינה זמנית. מדד המחירים לצרכן –  ליבה לחודש יוני עלה ב– 0.1%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד  נותר המדד בדומה לחודש מאי על קצב שנתי של 1.7%.
  • מכירות קמעונאיות לחודש יוני ירדו ב– 0.2%, זה החודש השני ברציפות, לעומת ירידה של 0.1% במאי ,ולעומת תחזית הכלכלנים לירידה של 0.1%. הירידה הגדולה ביותר נרשמה במכירות של תחנות הדלק שרשמו ירידה של 1.3%. ב– 12 החודשים האחרונים עלו המכירות הקמעונאיות ב– 2.8%. מכירות קמעונאיות – ללא כלי תחבורה לחודש יוני ירדו ב– 0.2% לעומת ירידה של 0.3% במאי.
  • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש יולי (נתון ראשוני) ירד לרמה של 93.10 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מזה תשעה חודשים, לעומת רמה של 95.10 נקודות ביוני.
  • תפוקה תעשייתית לחודש יוני עלתה ב– 0.4% לעומת עלייה של 0.1% במאי. שיעור הניצולת לחודש יוני עלה ל– 76.6% לעומת 76.4% במאי.
  • מלאיים עיסקיים לחודש מאי עלו ב– 0.3% לעומת ירידה של 0.2% באפריל.
  • מדד המחירים ליצרן לחודש יוני עלה ב– 0.1% לעומת אי שינוי בחודש מאי ולעומת תחזית הכלכלנים לאי שינוי במדד. ב– 12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-2% לעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 1.9%. מדד המחירים ליצרן – ליבה (בניכוי מזון, אנרגיה ושרותי מסחר) לחודש יוני עלה ב– 0.2% לעומת עלייה של 0.1% במאי וב– 12 החודשים רשם עלייה של 2%.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 7 ביולי ירד ב– 3,000 ל– 247 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 30 ביוני ירד ב– 20,000 ל– 1,945 אלף.
  • שוקי המניות בארה"ב עלו בשבוע החולף ומדד ה– S&P500 ומדד הדאו ג‘ונס הגיעו לשיאים חדשים לאחר שפורסם כי האינפלציה עומדת מתחת לציפיות הפדרל ריזרב, ובכך קטנו הסיכויים להעלאת ריבית נוספת השנה. הסיכויים לעליית ריבית נוספת השנה פחתו גם לאחר עדותה של יו“ר הפד, ג‘נט ילן, שציינה כי הבנק הפדרלי לא ימהר להדק את המדיניות המוניטרית.
  • נגידת הפדרל ריזרב, ג‘נט ילן, מסרה את עדותה החצי שנתית בשבוע החולף בפני הקונגרס האמריקאי. ג‘נט ילן, אמרה כי הבנק המרכזי בארה“ב עוקב מקרוב אחרי רמת האינפלציה המתונה, וכן הם צופים כי ”יחד עם התאמות הדרגתיות נוספות במדיניות המוניטרית, תמשיך הכלכלה לצמוח בקצב מתון בשנתיים הבאות“ כמו כן, היא מצפה שהפד יתחיל בהמשך השנה לצמצם את היקף הנכסים במאזן שמסתכמים ב– 4.5 טריליון דולר. עוד אמרה, ”מכיוון שהריבית הניטרלית היא כעת נמוכה מאוד במונחים היסטוריים, הריבית הפדרלית לא תצטרך לעלות עוד הרבה כיד להגיע למצב של מדיניות נייטרלית“.

 

August 2017

Weekly Market Comments 06-08-17 HEB

Weekly Market Comments 06-08-17 ENG