Project Description

 

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +3.54%(2,786.57); NASDAQ  +4.17% (7,560.81); DJIA  +3.25% (25,335.74)

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • שיעור האבטלה לחודש פברואר נותר ללא שינוי, ברמה של 4.1%, זה החודש החמישי ברציפות, לאחר שהביקוש לכוח אדם עודד חלק מהמובטלים לחזור בחזרה למעגל התעסוקה. 313 אלף משרות נוספו לשוק התעסוקה, זהו הזינוק החודשי החד ביותר מאז אמצע שנת 2016, לעומת תוספת של 239 אלף משרות בינואר ולעומת צפי כלכלנים לגידול מתון יותר של 220 אלף משרות. לפי חברתADP 235 אלף משרות נוספו למגזר הפרטי לעומת עלייה של 244 אלף משרות בינואר ולעומת צפי כלכלנים לעלייה מתונה יותר של 195 אלף משרות. זהו החודש הרביעי ברציפות שבו נרשם גידול של למעלה מ– 200 אלף משרות. שיעור ההשתתפות בשוק העבודה לחודש פברואר (נתון שמודד את שיעור המועסקים או אלה שמחפשים עבודה) עלה ל-63% לעומת 62.7% בינואר, מה שמעיד כי עוד אנשים מהשוליים חוזרים לתוך השוק.
 • מספר שעות עבודה ממוצע לשבוע לחודש פברואר עלה ל– 34.5 שעות לעומת 34.3 שעות בינואר. שכר ממוצע לשעה לחודש פברואר עלה ב– 0.1%, האטה לעומת עלייה של 0.3% בינואר. לעומת התקופה המקבילה אשתקד עלה השכר השעתי ב- 2.6%, האטה לעומת קצב שנתי של 2.8% בינואר.
 • עלות ליחידת עבודה לרבעון הרביעי של 2017 עלה ב– 2.5% לעומת עלייה של 2.0% ברבעון השלישי של 2017. יעילות המגזר הלא חקלאי לרבעון הרביעי של 2017 נותר ללא שינוי לאחר שירד ב– 0.1% ברבעון השלישי של 2017.
 • אשראי צרכני לחודש ינואר עלה ב– 13.9 מיליארד דולר, או בקצב שנתי של 4.3%, זהו הגידול המתון ביותר מזה ארבעה חודשים, בעקבות האטה בגידול בחובות בעלי כרטיסי האשראי, והאטה לעומת עלייה של 19.21 מיליארד דולר בדצמבר ולעומת צפי כלכלנים לגידול חד יותר של 17.7 מיליארד דולר. חובות בעלי כרטיסי האשראי עלו ב– 0.7 מיליארד דולר, או בקצב שנתי של 0.8%, זהו הגידול המתון ביותר מאז פברואר 2015, לעומת עלייה של 6.1% מיליארד דולר, או בקצב שנתי של 7% בדצמבר. היקף ההלוואות לרכישת מכוניות, מימון לימודים וסעיפים נוספים, עלה ב– 13.2 מיליארד דולר, או בקצב שנתי של 5.6%, לעומת עלייה של 13.1 מיליארד דולר בדצמבר.
 • חובות משקי הבית לרבעון הרביעי של 2017 עלו בקצב שנתי של 5.2%, זוהי העלייה הגדולה ביותר מאז הרבעון הרביע של 2007, בעקבות עלייה בהלוואות לרכישת מכוניות לאחר נזקי סופות ההוריקן שפקדו את דרום ארה“ב. שווי משקי הבית עלה ב– 2.08 טריליון דולר ל– 98.75 טריליון דולר, בעקבות גידול של 1.3 טריליון דולר בשווי תיק המניות ועלייה של כ– 500 מיליארד דולר בשווי נכסי הנדל“ן.
 • גירעון במאזן הסחר לחודש ינואר התרחב ל– 56.6 מיליארד דולר לעומת 53.9 מיליארד דולר בדצמבר ולעומת צפי כלכלנים להתרחבות מתונה יותר של הגירעון ל– 552.2 מיליארד דולר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד הגירעון במאזן הסחר גבוה ב– 16%.
 • מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור השירותים לחודש פברואר עלה לרמה של 59.5 נקודות לעומת רמה של 59.90 בינואר.
 • מדד מנהלי הרכש של Markit לחודש פברואר נותר ללא שינוי מינואר על רמה של 55.9 נקודות. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש פברואר ירד לרמה של 55.8 נקודות לעומת רמה של 55.9 נקודות בינואר.
 • הזמנות מפעלים לחודש ינואר ירדו ב– 1.4% לעומת עלייה של 1.8% בדצמבר.
 • מלאיים סיטונאיים לחודש ינואר עלו ב– 0.8% לעומת עלייה של 1.2% בדצמבר.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 2 במרץ עלה ב– 21 אלף לרמה 231 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 23 בפברואר ירד ב– 64 אלף ל– 1,870 אלף.
 • שוקי המניות בארה“ב רשמו בסוף השבוע את העלייה היומית הגדולה ביותר מזה חודש ואת העלייה השבועית הטובה ביותר מזה שלושה שבועות, את העליות הובילו סקטור הפיננסים והטכנולוגיה, בעקבות זינוק חד ביותר מאז שנת 2016 במספר המשרות בשוק העבודה בארה“ב, נתון שמצביע כי שוק העבודה נותר חזק וימשיך להניע את הצמיחה הכלכלית ומנגד האטה בקצב עליית השכר הממוצע, הרגיעו את חששות המשקיעים מהאצת האינפלציה וקצב העלאת הריבית בארה“ב על ידי הפד. כמו כן, עלו שוקי המניות בארה“ב לאחר שנשיא ארה“ב, דונלד טראמפ, קיבל הזמנה לפגוש את מנהיג צפון קוריאה, קים ג‘ונג און, ולאחר שנשיא ארה“ב, דונלד טראמפ, חתם על גרסה מקלה יותר של צו הקובע מכסים על יבוא מתכות. הצו קובע כי המכסים יעמדו על 25% על יבוא פלדה ו– 10% על יבוא אלומיניום לארה“ב וייכנסו לתוקף בתוך 15 ימים. קנדה ומקסיקו יהיו פטורות בינתיים. מה שהקל על החששות בנוגע למלחמת סחר.
 • מדד הדאו ג‘ונס עלה בסוף השבוע ב– 1.8%, ובסיכום שבועי רשם עלייה של 3.3%. המדד נסגר לראשונה מעל רמה של 25,000 נקודות מזה שלושה שבועות. מדד ה– S&P500 עלה בסוף השבוע ב– 1.7%, ובסיכום שבועי עלה ב– 3.5%. מדד הנאסד“ק עלה בסוף השבוע ב– 1.8% ונסגר בשיא נומינלי לראשונה מאז ה– 26 בינואר, ובסיכום שבועי עלה ב– 4.2%. המדד עלה ב– 11% מאז רמתו הנמוכה ב– 8 לפברואר. המשקיעים זרמו בחזרה לשוק והפכו להיות המנצחים הגדולים בשוק השורי זה תשע שנים. רווחי הטכנולוגיה צפויים לעלות ב- 31% ב– 2018.

 

 

 להמשך הסקירה, לחץ כאן.