Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.35% (2,651.50) ;NASDAQ  -0.11% (6,840.08)  ;DJIA  +0.40% (24,329.16)

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • שיעור האבטלה לחודש נובמבר כצפוי נותר ללא שינוי מחודש אוקטובר על 4.1% – שפל של 17 שנים. 228 אלף משרות נוספו לשוק העבודה האמריקאי לעומת תוספת של 244 אלף משרות באוקטובר ולעומת צפי כלכלנים לתוספת של 198 אלף משרות. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לחודש נובמבר נותר ללא שינוי ברמה של 62.7%.
 • שכר שעתי ממוצע לחודש נובמבר עלה ב- 0.2% לעומת אי שינוי בחודש אוקטובר, ומעט פחות מתחזיות הכלכלנים שציפו לעלייה של 0.3%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה השכר השעתי ב- 2.5% – פחות מתחזיות הכלכלנים שצפו עלייה של 2.7%. ממוצע שעות עבודה בשבוע לחודש נובמבר עלה ל– 34.5 שעות לעומת 34.4 שעות באוקטובר.
 • עלות ליחידת עבודה לרבעון השלישי של 2017 ירדה ב– 0.2% לעומת עלייה של 0.5% ברבעון השני של 2017. פריון העבודה למגזר הלא חקלאי לרבעון השלישי של 2017 עלה ב– 3.0% בדומה לעלייה ברבעון השני של 2017 ולעומת צפי כלכלנים ל– 3.3%.
 • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש נובמבר ירד לרמה של 54.5 נקודות לעומת רמה של 54.7 נקודות באוקטובר. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש נובמבר ירד לרמה של 54.5 נקודות לעומת רמה של 54.6 נקודות באוקטובר.
 • מדד פעילות במגזר השירותים של ISM לחודש נובמבר ירד לרמה של 57.4 נקודות לעומת רמה של 60.1 נקודות באוקטובר- שיא של 12 שנים.
 • הזמנות ממפעלים לחודש אוקטובר ירדו ב– 0.1% לעומת עלייה של 1.7% בספטמבר.
 • אשראי צרכנים לחודש אוקטובר עלה בקצב שנתי של 6.5% ל- 20.5 מיליארד דולר ולעומת צפי כלכלנים ל– 17 מיליארד דולר ולעומת 19.21 מיליארד דולר בספטמבר. זהו החודש השני ברציפות של עלייה באשראי הצרכנים והעלייה החדה ביותר מזה 11 חודשים בעקבות זינוק בחובות כרטיסי האשראי שעלו באוקטובר בקצב שנתי של 9.9% לעומת עלייה בקצב שנתי של 7.3% בספטמבר. היקף ההלוואות לרכישת מכוניות ולמימון לימודים עלה בקצב שנתי של 5.3% לעומת עלייה בקצב שנתי של 5.7% בספטמבר.
 • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש דצמבר (נתון ראשוני) ירד לרמה של 96.8 נקודות, זהו שפל של שלושה חודשים, לעומת רמה של 98.5 נקודות בנובמבר ולעומת צפי כלכלנים לרמה של 99 נקודות.
 • מלאי סיטונאי לחודש אוקטובר ירד ב– 0.5%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 3.9%. מכירות סיטונאיות לחודש אוקטובר עלו ב– 0.7%.

 

 • שווי משקי הבית לרבעון השלישי של 2017 עלה ב– 1.8% או ב– 1.74 טריליון דולר ל– 96.9 טריליון דולר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה שווי משקי הבית ב– 8% וב– 72% מהרמה בשיאו של המשבר הפיננסי ב– 2008. אולם, חובות משקי הבית לרבעון השלישי של 2017 עלו בקצב שנתי של 3.7% לעומת 3.8% ברבעון השני של 2017.
 • גרעון במאזן הסחר לחודש אוקטובר התרחב ב– 8.6% ל– 48.7 מיליארד דולר, זהו שיא של תשעה חודשים, לעומת גרעון של 44.9 מיליארד דולר בספטמבר ולעומת צפי כלכלנים לגרעון של 47.6 מיליארד דולר. יבוא לחודש אוקטובר גדל ב– 1.6% ל– 244.6 מיליארד דולר. יצוא לחודש אוקטובר נותר ללא שינוי ברמה של 195.9 מיליארד דולר.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 1 בדצמבר ירד ב– 2,000 ל– 236 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 24 בנובמבר ירד ב– 52,000 ל– 1,908 אלף.
 • שוקי המניות בארה“ב נסגרו בסוף השבוע בשיא ורשמו עלייה שבועית שלישית ברציפות, בעקבות נתוני תעסוקה חיוביים שחיזקו את האופטימיות בכלכלה הגדולה בעולם ולאחר שהקונגרס אישר מימון זמני לממשל ובכך מנע את השבתת הממשל. כמו כן, עלו שוקי המניות בעקבות פריצת דרך משמעותית בשיחות בין בריטניה לאיחוד האירופי על תנאי פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי. מדד הדאו ג‘ונס רשם שבוע חיובי שלישי ברציפות ונסגר בסוף השבוע בשיא נומינלי, מדד ה- S&P500 נסגר אף הוא בסוף השבוע בשיא נומינלי ורשם גם הוא שבוע שלישי חיובי ברציפות, לעומתם מדד הנאסד“ק רשם ירידה שבועית של 0.1% למרות עלייה של 0.4% שרשם ביום שישי האחרון.

 

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.