Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.07% (2,425.18) ;NASDAQ  +0.21% (6,153.08)  ;DJIA  +0.30% (21,414.34)

 

דיווחי השבוע האחרון:

  • שיעור האבטלה לחודש יוני עלה ל– 4.4% לעומת 4.3% בחודש מאי, שהיה השיעור הנמוך ביותר מזה 16 שנים, ולעומת צפי כלכלנים ששיעור האבטלה יישאר ללא שינוי על 4.3%. לשוק העבודה בארה“ב נוספו 222 אלף משרות, זהו הגידול החד ביותר מתחילת השנה, לעומת תוספת של 152 אלף משרות בחודש מאי ולעומת תחזית הכלכלנים לתוספת של 180 אלף משרות. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לחודש יוני עלה ל– 62.8% לעומת 62.7% במאי. מספר האנשים שעברו מהצד של מחוץ לשיעור ההשתתפות בכוח העבודה לכוח העבודה קפץ ביוני ל– 4.7 מיליון, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז 1990.
  • מספר ממוצע של שעות בשבוע עבודה לחודש יוני עלה לרמה של 34.5 שעות לעומת 34.4 שעות במאי. שכר ממוצע לשעת עבודה לחודש יוני עלה בדומה לחודש מאי, 0.2%.
  • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש יוני ירד לרמה של 52.0 נקודות לעומת רמה של 52.1 נקודות במאי. מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש יוני עלה לרמה של 54.2 נקודות לעומת רמה של 53.0 נקודות במאי. מדד מנהלי הרכש משולב (ייצור ושירותים) של Markit לחודש יוני עלה לרמה של 53.9 נקודות לעומת רמה של 53.0 נקודות במאי.
  • מדד ISM לסקטור הייצור לחודש יוני עלה לרמה של 57.8 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז 2014, לעומת רמה של 54.9 נקודות בחודש מאי ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 55.1 נקודות. מדד ISM לסקטור השירותים לחודש יוני עלה לרמה של 57.4 נקודות לעומת רמה של 56.9 נקודות במאי.
  • יצוא לחודש מאי עלה ב– 0.4% ל– 19 מיליארד דולר על רקע עלייה ביצוא המכוניות. יבוא לחודש מאי ירד ב– 0.1% ל– 238.50 מיליארד דולר.
  • הזמנות בתי חרושת לחודש מאי ירדו ב– 0.8% לעומת ירידה של 0.3% באפריל ולעומת צפי כלכלנים לירידה של 0.7%.
  • הוצאות בנייה לחודש מאי נותרו ללא שינוי לעומת ירידה של 0.7% באפריל ולעומת תחזית הכלכלנים לעליה של 0.2%.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 6 ביולי עלה ב– 4,000 ל– 248 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 30 ביוני עלה ב– 11,000 ל– 1,956 אלף.
  • שוקי המניות בארה"ב סיימו את המסחר בסוף השבוע בעליות ומחקו את כל הירידות הגדולות מאז חודש מאי שנרשמו במהלך השבוע על רקע דוח תעסוקה חיובי שהצביע על המשך התאוששות של שוק העבודה בארה“ב. נתונים אלו חיזקו את האמון בכלכלה האמריקאית והדגישו את האפשרות שהפדרל ריזרב יעלה את הריבית ויתחיל בצמצום של נכסים במאזני הבנק המרכזי. את העליות הובילו מניות הטכנולוגיה. בסוף השבוע עלה מדד ה– S&P500 ב– 0.6% ובסיכום שבועי עלה ב– 0.1%, מדד הנאסד“ק עלה בסוף השבוע ב– 1.1% ובסיכום שבועי עלה ב– 0.2% ומדד הדאו ג‘ונס עלה בסוף השבוע ב– 0.4% ובסיכום שבועי עלה ב– 0.2%.
  • מפרסום הפרוטוקולים של ישיבת הבנק המרכזי של ארה“ב בחודש יוני שבה הוחלט על העלאת הריבית זו הפעם השלישית מזה שישה חודשים, נחשף עוד כי בכוונת הבנק להתחיל לצמצם בהדרגה למעלה מ– 4.5 טריליון דולר של נכסים במאזני הבנק המרכזי.

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.