Project Description

שוקי מניות

ארה"ב

 

S&P500  -1.94% (2,085.18) ;NASDAQ  -2.77% (5,046.37)  ;DJIA  -1.50% (17,888.28)

דיווחי השבוע האחרון:

 • שיעור האבטלה לחודש אוקטובר ירד ל– 4.9% לעומת 5% בספטמבר. שיעור ההשתתפות בכח העבודה לחודש ספטמבר ירד ל– 62.8% לעומת 62.9% בספטמבר. כלכלת ארה“ב הוסיפה 161 אלף משרות לשוק בחודש ספטמבר מתחת לתוספת המשרות שצפו האנליסטים, 175 אלף משרות.
 • ממוצע שעות עבודה לשבוע לחודש ספטמבר נותר ללא שינוי על 34.3 שעות. השכר הממוצע לשעה לחודש ספטמבר עלה ב– 0.4% לעומת עלייה של 0.2% בספטמבר.
 • עלות עבודה ליחידה לרבעון השלישי של 2016 (נתון ראשוני) עלתה ב– 0.3% לעומת עלייה של 3.9% ברבעון השני של 2016. מדד הפיריון התעשייתי לרבעון השלישי של 2016 עלה ב– 3.1% לעומת ירידה של 0.2% ברבעון השני של 2016.
 • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש אוקטובר עלה לרמה של 53.4 נקודות לעומת רמה של 53.2 נקודות בספטמבר. זה החודש החמישי ברציפות שהמדד מעל לרמה של 50 נקודות. מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש אוקטובר נותר ללא שינוי מחודש ספטמבר על רמה של 54.8 נקודות. מדד מנהלי הרכש המשולב של Markit (לסקטור הייצור והשירותים) לחודש אוקטובר נותר ללא שינוי מחודש ספטמבר על רמה של 54.9 נקודות.
 • מדדISM במגזר הייצור לחודש אוקטובר עלה לרמה של 51.9 נקודות לעומת רמה של 51.5 נקודות בספטמבר. מדדISM  במגזר השירותים לחודש אוקטובר ירד לרמה של 54.8 נקודות לעומת רמה של 57.1 נקודות בספטמבר.
 • הזמנות מפעלים לחודש ספטמבר עלו ב– 0.3% לעומת עלייה של 0.4% באוגוסט.
 • צריכה פרטית לחודש ספטמבר עלתה ב– 0.5% מעל לתחזיות האנליסטים שצפו עלייה של 0.4%, הייתה זו העלייה החדה ביותר מאז חודש יוני ולעומת ירידה של 0.1% באוגוסט. העלייה נבעה מעלייה ברכישת מכוניות חדשות, טלפונים סלולריים ומוצרים נוספים על ידי האמריקאים. הצריכה הפרטית עלתה ברבעון השלישי של 2016 ב– 2.1% כמחצית מקצב העלייה ברבעון השני של 2016. הכנסה אישית לחודש ספטמבר עלתה ב– 0.3%, בעוד ששיעור החיסכון ירד מעט ל– 5.7% , לעומת עלייה של 0.2% באוגוסט. הפעילות הכלכלית באזור שיקאגו לחודש אוקטובר ירד לרמה של 50.6 נקודות לעומת רמה של 54.2 נקודות בספטמבר. זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש מאי. הירידה הובלה מהאטה בייצור, בעוד שמדד ההזמנות החדשות ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז חודש מאי והאינפלציה הואצה לרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2014.
 • הוצאות בנייה לחודש ספטמבר ירדו ב– 0.4%, בניגוד לתחזיות שצפו עלייה של 0.4%. ההוצאות הסתכמו ב– 1.15 טריליון דולר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירדו ההוצאות ב– 0.2% זוהי ירידה שנתית ראשונה מאז יולי 2011.
 • גרעון במאזן הסחר לחודש ספטמבר צנח ב– 10% לשפל של 19 חודשים, הודות לעלייה בייצוא. הגרעון הסתכם ב– 36.4 מיליארד דולר, לעומת גרעון מתוקן של 40.5 מיליארד דולר באוגוסט ולעומת תחזיות שצפו שהגרעון יסתכם ב– 36.9 מיליארד דולר. ייצוא לחודש ספטמבר עלה ב– 0.6% ל– 189.2 מיליארד דולר ועלה לרמה הגבוהה ביותר מאז קיץ 2015. ייבוא לחודש ספטמבר ירד ב– 1.3% ל– 225.6 מיליארד דולר, לשפל של ארבעה חודשים.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 28 באוקטובר עלה ב– 7,000 ל– 265 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 21 באוקטובר ירד ב– 14,000 ל- 2.026 מיליון.
 • מדד ה– S&P500 רשם את רצף ההפסדים הארוך ביותר שלו מזה יותר משלושה עשורים, לאחר שהנתונים הכלכליים החיוביים העלו את הספקולציות כי הריבית תעלה בסוף השנה והמשקיעים נותרו זהירים לפני הבחירות לנשיאות בארה“ב.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.