Project Description

בית ההשקעות טנדם קפיטל מאמץ כל שנה בכנס הבינלאומי לשווקים גלובליים עמותה.

השנה 2016, בית ההשקעות אימץ את עמותת אופנים.

העמותה מגיעה לישובים ברחבי הארץ ומפעילים תכניות העשרה לילדים (כיתות ג-ו) במטרה לחשוף אותם לעולמות ידע חדשים, לחזק את תחושת המסוגלות שלהם ולקרב אותם לעולם ההשכלה הגבוהה.

 

מכתב תודה ממנכ"ל העמותה:

%d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%aa%d7%95%d7%93%d7%942

 

לאתר העמותה, לחץ כאן.