Project Description

ארה“ב

 

DJIA +0.66%  (28,823.77) NASDAQ +1.75% (9,178.86) S&P500 +0.94%  (3,265.35)
  • דוח תעסוקה לחודש דצמבר לכלכלת ארה“ב נוספו 145 אלף משרות, מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על תוספת של 165 אלף משרות, ולעומת תוספת של 256 אלף משרות בנובמבר. שיעור האבטלה נותר על הרמה הנמוכה מזה 50 שנה – בשיעור של 3.5%. כלכלת ארה"ב ייצרה 2.11 מיליון משרות ב- 2019, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2011, לעומת 2.7 מיליון משרות שנוספו למשק האמריקאי בשנת 2018. הירידה בתוספת המשרות מיוחסת ברובה להאטה בענף התעשייה. עם זאת מדובר בשנה התשיעית ברצף שבה כלכלת ארה"ב מייצרת מעל 2 מיליון משרות בשנה. למרות תוספת המשרות הנמוכה מהצפוי, דו"ח תעסוקה מעיד כי הכלכלה יוצרת די מקומות עבודה בכדי לעמוד בקצב גידול האוכלוסייה. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לחודש דצמבר נותר ללא שינוי מחודש נובמבר על 63.2%.
  • השכר הממוצע לשעה לחודש דצמבר עלה ב– 0.1% ו/או ב– 3 סנט ועמד על 28.32 דולר. קצב העלייה השנתי של השכר ירד ל- 2.9% לעומת 3.1% בנובמבר. זו הפעם הראשונה שקצב העלייה השנתי של השכר יורד מתחת ל– 3% מאז קיץ 2018. ממוצע שעות עבודה בשבוע לחודש דצמבר נותר ללא שינוי מחודש נובמבר על 34.3 שעות.
  • אשראי צרכני לחודש נובמבר עלה ב– 12.51 מיליארד דולר לעומת עלייה של 18.98 מיליארד דולר באוקטובר. האשראי בכרטיסי אשראי ירד מעט בחודש נובמבר, אך הירידה קוזזה על ידי גידול מהיר יותר של החוב הלא ממוחזר.
  • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש דצמבר עלה לרמה של 52.8 נקודות לעומת רמה של 52.2 נקודות בנובמבר. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש דצמבר עלה לרמה של 52.7 נקודות לעומת רמה של 52.2 נקודות בנובמבר.
  • מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור השירותים לחודש דצמבר עלה לרמה של 55 נקודות לעומת רמה של 53.9 נקודות בנובמבר.
  • הזמנות מפעלים לחודש נובמבר ירדו ב– 0.1% לעומת עלייה של 0.2% באוקטובר.
  • מלאיים סיטונאיים לחודש נובמבר ירדו ב– 0.1% לעומת אי שינוי באוקטובר.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 3 בינואר ירד ב– 9,000 ל– 214 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 27 בדצמבר עלה ב– 75,000 ל- 1,803 אלף.