Project Description

ארה“ב

S&P500 +0.78% (3,013.77) NASDAQ +1.01% (8,244.15) DJIA +1.52% (27,332.03)
  •  מדד המחירים לצרכן לחודש יוני עלה ב– 0.1%, לעומת תחזית הכלכלנים כי המדד יישאר ללא שינוי וזהה לחודש מאי. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.6%, זוהי העלייה המתונה ביותר מזה ארבעה חודשים, לעומת עלייה של 1.8% במאי. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מחירי המזון והאנרגיה) לחודש יוני עלה ב– 0.3%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז ינואר 2018, ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.1%, זוהי העלייה המתונה ביותר מזה ארבעה חודשים, לעומת עלייה של 2.0% במאי.
  •   אשראי צרכנים לחודש מאי במונחים שנתיים עלה ב– 5% ב– 17.1 מיליארד דולר, מעל לתחזיות האנליסטים ולעומת עלייה של 17.46 מיליארד דולר באפריל. העלייה נבעה בעיקר מעלייה באשראי הממוחזר.
  •  מדד המחירים ליצרן לחודש יוני עלה ב– 0.1%, לעומת תחזית כלכלנים לירידה של 0.1%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.7%, זהו קצב העלייה המתון ביותר מאז ינואר 2017. מדד המחירים ליצרן – ליבה (ללא מחירי מזון ואנרגיה) לחודש יוני נותר ללא שינוי לאחר חודשיים רצופים של עלייה של 0.4%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.1%, לעומת עלייה של 2.3% במאי.
  •  גרעון בתקציב האוצר לחודש יוני התכווץ ל– 8 מיליארד דולר. הגירעון הנמוך באופן חריג נובע משינויים בזמן התשלומים והכנסות פדרליים. ללא שינויי אלו, היה מסתכם הגרעון ב– 55 מיליארד דולר, פי שתיים מהגרעון שנרשם ביוני 2018, גרעון של 30 מיליארד דולר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירדו הוצאות האוצר ב– 12.0% והסתכמו ב– 342 מיליארד דולר, והכנסות האוצר עלו ב– 6.0% והסתכמו ב– 334 מיליארד דולר. בתשעת החודשים הראשונים של שנת התקציב הגרעון המצטבר של האוצר עלה ב– 23.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והסתכם ב– 747 מיליארד דולר. הוצאות האוצר עלו ב– 6.6% והסתכמו ב– 3.36 טריליון דולר. הכנסות האוצר עלו ב– 2.7% והסתכמו ב– 2.61 טריליון דולר.
  •  מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 5 ביולי ירד ב– 13,000 ל– 209 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 28 ביוני עלה ב– 27,000 ל– 1,723 אלף.

 

  • שוקי המניות בארה“ב עלו בשבוע החולף והמשיכו לשבור שיאים לאחר שעדותו של יו“ר הבנק הפדרלי מול הקונגרס האמריקאי חיזקה את ציפיות המשקיעים להורדת ריבית בסוף החודש ובכך למנוע את ההאטה הכלכלית. באומרם בישיבתם ביוני, כי חוסר הוודאות והסיכונים לתחזית לכלכלת ארה“ב גברו באופן משמעותי, הערכה שמחזקת הורדת ריבית. מספר משתתפים בישיבה אמרו כי יש מקום להורדת ריבית בטווח הקצר על מנת ”לסייע לרכך את ההשפעות של זעזועים שליליים אפשריים לכלכלה בעתיד“. כמו כן, המשקיעים ממתינים לפרסום הדו“חות הרבעוניים שייחלו השבוע עם פרסום התוצאות הכספיות של שורת הבנקים הגדולים. התחזיות להורדת ריבית עוררה בקרב המשקיעים גל של הזרמת כסף לשוק המניות בארה“ב.
  • מדד ה– S&P500 עלה בסוף השבוע ב– 0.5%, ונסגר לראשונה אי פעם מעל לרמה של 3,000 נקודות ובסיכום שבועי עלה המדד ב– 0.8%. מדד הדאו ג‘ונס עלה בסוף השבוע ב– 0.9% ונסגר בשיא כל הזמנים מעל רמה של 27,000 נקודות ובסיכום שבועי עלה המדד ב– 1.5%. מדד הנאסד“ק עלה בסוף השבוע ב– 0.6% ונסגר בשיא, ובסיכום שבועי עלה ב– 1.0%.

 

 

 

להמשך סקירה, לחץ/י כאן