Project Description

בית ההשקעות טנדם קפיטל מאמץ כל שנה בכנס הבינלאומי לשווקים גלובליים עמותה.

בשנת 2017, בית ההשקעות אימץ את עמותת עתיד בטוח.

עמותת "עתיד בטוח" פועלת לקידום מנהיגות ויזמות נוער למניעת קורבנות האלימות, ומתמקדת במיוחד במניעת קורבנות הבריונות ברשת.

המטרות המרכזיות של פעילות נוער "עתיד בטוח":

  • עידוד שיח מכבד, מעודד ומפרגן ברשת – ליצירת שינוי ערכי-נורמטיבי.
  • איתור קורבנות ותוקפים והפנייתם לגורמים מקצועיים, תוך טיפול במחיקת תכנים פוגעניים בעזרת הגורמים הרלוונטיים.
  • עידוד להתערבות של "העומדים מהצד" – אלה המשתתפים ב"חגיגות השיימינג": די בכך שאחד או שניים ייצאו נגד הבריונות כדי "להפוך את הגלגל" ולעורר את המצפון והמצפן של רבים.

 

מכתב תודה מיו"ר העמותה:

מירה מירה2

 

על בית השקעות באתר העמותה:

עתיד

 

לאתר העמותה, לחץ כאן.