Project Description

 שוקי מניות

ארה"ב

 

S&P500  +1.44%(2,213.35); NASDAQ  +1.45% (5,398.92); DJIA  +1.51% (19,152.14)

דיווחי השבוע האחרון:

  • מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים של CB לחודש אוקטובר עלה ב– 0.1% לעומת עלייה של 0.2% בספטמבר.
  • מדד ביטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש נובמבר עלה לרמה של 93.8 נקודות – שיא של שלושה חודשים, לעומת רמה של 91.6 נקודות באוקטובר.
  • מדד הפעילות של הכלכלית של הפדרל ריזרב של שיקגו לחודש אוקטובר עלה לרמה של 0.08- נקודות לעומת רמה של 0.23- נקודות בספטמבר. העלייה במדד נרשמה הודות לשיפור בייצור המפעלים, הדיור, הצריכה הפרטית וההזמנות העיסקיות.
  • מדדPMI לסקטור הייצור של Markit לחודש נובמבר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 53.9 נקודות  – זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ 2015, לעומת רמה של 53.4 נקודות באוקטובר ולעומת צפי אנליסטים שהמדד יישאר ללא שינוי. מדדPMI  לסקטור השירותים של Markit לחודש נובמבר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 54.7 נקודות לעומת רמה של 54.8 נקודות באוקטובר. מדדPMI  משולב של Markit לחודש נובמבר (נתון ראשוני) נותר ללא שינוי מחודש אוקטובר על רמה של 54.9 נקודות.
  • הזמנות מוצרים בני קיימא לחודש אוקוטובר עלו ב– 4.8% לעומת עלייה של 0.4% בספטמבר. ההזמנות עלו בין היתר הודות לביקוש גבוה למטוסים מסחריים. הזמנות מוצרים בני קיימא –  ללא כלי רכב לחודש אוקוטובר עלו ב– 1% לעומת עלייה של 0.2% בספטמבר.
  • מלאיים עיסקיים לחודש אוקטובר (נתון ראשוני) ירדו ב– 0.4% לעומת עלייה של 0.1% בספטמבר.
  • מכירות בתים חדשים לחודש אוקטובר ירדו ב– 1.9% לקצב שנתי של 563 אלף בתים לעומת 574 אלף בתים בספטמבר. בהשוואה לאוקטובר 2015 נרשמה עלייה של 17.8% במכירות. המחיר החציוני של בית לאוקטובר עמד על 304,500 דולר לעומת 314,100 בספטמבר ו– 298,700 באוקטובר 2015. מכירות בתים קיימים לחודש אוקטובר עלו ב– 2% לקצב שנתי של 5.60 מיליון בתים לעומת 5.49 מיליון בתים בספטמבר. לעומת התקופה המקבילה אשתקד עלו מחירי הבתים הקיימים ב– 5.9%, לשיא מכירות מאז פברואר 2007. התחזיות בשוק היו כי המכירות של בתים קיימים יגיעו לקצב שנתי של 5.42 מיליון בתים.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 18 בנובמבר עלה ב–18,000 ל– 251 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 11 בנובמבר עלה ב– 60,000 ל– 2,043 מיליון.
  • מדדי המניות בארה“ב עלו לשיא כל הזמנים, הודות לראלי המתמשך כבר שלושה שבועות מאז הבחירות בארה“ב כאשר כמעט כל המדדים רושמים עליות מהבנקים, לתעשיות ועד למדדי המניות קטנות. כ- 1 טריליון $ נוספו לשווי שוק המניות לאחר הניצחון של דונלד טראמפ, שהונע על ידי ספקולציות כי תכוניותיו לקצץ מסים ולהגדיל הוצאות כספים יאיצו את הרווחים של החברות.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.