Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  -3.79% (2,632.56) NASDAQ  -4.26% (6,938.98) DJIA  -4.44% (24,285.95)
  •  שיעור האבטלה לחודש נובמבר נותר ללא שינוי, שפל של 49 שנים, מחודש אוקטובר על 3.7%. 155 אלף מקומות עבודה למגזר הלא חקלאי נוספו לשוק העבודה האמריקאי מתחת לתחזיות האנליסטים שציפו לתוספת של 190 אלף מקומות עבודה ולעומת תוספת של 237 אלף מקומות עבודה באוקטובר. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לחודש נובמבר נותר ללא שינוי מחודש אוקטובר על 62.9%.3
  • ממוצע שעות עבודה לשבוע לחודש נובמבר עלה לרמה של 34.4 שעות לעומת 34.5 שעות באוקטובר.
  • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש דצמבר (נתון ראשוני) נותר ללא שינוי ברמה של 97.5 נקודות בנובמבר ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 97 נקודות. המדד גבוה מהתחזיות בעקבות שיעור האבטלה הנמוך והצמיחה בהכנסות שהותירו את הציבור האמריקאי אופטימי למרות החששות מהחרפת מלחמת הסחר בין ארה“ב לסין.
  • אשראי צרכני לחודש אוקטובר עלה ב– 25.38 מיליארד דולר, זוהי העלייה הגדולה ביותר מזה 11 חודשים, לעומת עלייה של 11.57 מיליארד דולר בספטמבר. העלייה בחודש אוקטובר הובלה בעיקר על ידי עלייה באשראי הלא ממוחזר כמו כן, גם האשראי הממוחזר קפץ.

.להמשך הסקירה, לחץ כאן.