Project Description

ארה“ב

DJIA  -1.82% (28,133.31)
NASDAQ  -3.27% (11,313.13) S&P500  -2.31% (3,426.96)

 

העדכונים מהשבוע האחרון:

  • שיעור האבטלה לחודש אוגוסט ירד ל- 8.4%, מתחת לתחזיות שצפו 9.8% ולעומת 10.2% ביולי. מספר המשרות החדשות במגזר הלא חקלאי עמד על 1.371 מיליון לעומת 1.734 מיליון משרות חדשות ביולי. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה ל- 61.7% לעומת 61.4% ביולי ולעומת התחזיות לאי שינוי. אחד המניעים העיקריים לירידה בשיעור האבטלה היה הירידה החדה במספר עובדים בחל“ת.
  • ממוצע שעות עבודה בשבוע לחודש אוגוסט עלה ל- 34.6 שעות לעומת 34.5 שעות ביולי. הכנסה ממוצעת לשעה לחודש אוגוסט עלתה ב- 0.4% לעומת עלייה של 0.1% ביולי.
  • פרודוקטיביות המגזר הלא חקלאי לרבעון השני של 2020 עלתה ב- 10.1% לעומת עלייה של 7.3% ברבעון הראשון של 2020 ולעומת תחזיות לעלייה של 7.3%. עלות ליחידת עבודה לרבעון השני של 2020 עלתה ב- 9%, מתחת לתחזיות שצפו עלייה של 12.1% ולעומת עלייה של 12.2% ברבעון הראשון של 2020.
  • מדד מנהלי הרכש PMI של Markit לסקטור הייצור לחודש אוגוסט עלה לרמה של 53.1 לעומת רמה של 50.9 ביולי. זוהי הצמיחה החדה ביותר מאז ינואר 2019. מדד מנהלי הרכש PMI לסקטור השירותים עלה לרמה של 55.0 לעומת רמה של 50.0 ביולי. זוהי העלייה הגדולה ביותר מאז מרץ 2019. מדד מנהלי הרכש PMI משולב קפץ לרמה של 54.6 לעומת רמה של 50.3 ביולי. זוהי העלייה הגדולה ביותר בפעילות העסקית מאז מרץ 2019.
  • מדד מנהלי הרכש PMI של ISM לסקטור הייצור לחודש אוגוסט עלה לרמה של 56.0 לעומת רמה של 54.2 ביולי ולעומת התחזיות לרמה של 54.5 נקודות. מדד מנהלי הרכש PMI של ISM לסקטור השירותים ירד לרמה של 56.9 נקודות, בהתאם לתחזיות ולעומת רמה של 58.1 נקודות ביולי.
  • הזמנות ממפעלים לחודש יולי קפצו ב- 6.4%, בדומה לחודש יוני. ההזמנות עלו זה החודש השלישי ברציפות.
  • מדד הייצור של הפד לאזור דאלאס לחודש אוגוסט קפץ לרמה של 8 נקודות לעומת רמה של 3- נקודות ביולי.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 29 באוגוסט ירדו ב- 130 אלף ל- 881 אלף לעומת צפי לירידה ל- 950 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 22 באוגוסט ירד ב- 1.238 מיליון ל- 13.254 מיליון איש לעומת התחזיות למספר תביעות מתמשכות של 14 מיליון איש.

להמשך קריאה לחץ/י כאן