Project Description

           ארה“ב

S&P500  +1.86% (2,531.94) NASDAQ  +2.34% (6,738.86) DJIA  +1.61% (23,433.16)

 

  •  שיעור האבטלה לחודש דצמבר עלה ל– 3.9%, לעומת 3.7% בנובמבר, שפל של 49 שנה. העלייה בשיעור האבטלה יכולה להצביע על מגמה שיותר אנשים מחפשים עבודה. לכלכלה האמריקאית התווספו בדצמבר 312 אלף משרות מעל לתחזיות האנליסטים שציפו לעלייה של בין 182-175 אלף משרות, זוהי העלייה הגדולה ביותר מאז פברואר 2018, לעומת עלייה של 176 אלף משרות בנובמבר. המשרות החדשות נוצרו בעיקר בענפי הבריאות, הקמעונאות, הייצור, הבנייה, המסעדנות ובחברות צווארון לבן. ב- 2018 נוספו 2.64 מיליון משרות – זהו שיא של שלוש שנים.
  • שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לחודש דצמבר עלה ל-63.1%, לעומת 62.9% בנובמבר, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2017.
  • השכר הממוצע לשעה לחודש דצמבר עלה ב– 0.4% ל- 27.48 דולר, לעומת עלייה של 0.2% בנובמבר. העלייה בשכר הממוצע נובעת מהתחזקות כוח המיקוח של העובדים בעקבות העלייה בשיעור התעסוקה. קצב העלייה השנתי בשכר הממוצע לשעה עמד בדצמבר על 3.2%, לעומת 3.1% בנובמבר – מעל התחזיות, זהו הקצב הגבוה ביותר מאז 2009.
  • ממוצע שעות עבודה לשבוע לחודש דצמבר עלה ל– 34.5 שעות לעומת 34.4 שעות בנובמבר.
  • מדד מנהלי הרכש של HIS Markit לסקטור הייצור לחודש דצמבר ירד לרמה של 53.8 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2017, לעומת רמה של 55.3 נקודות בנובמבר.
  • מדד מנהלי הרכש של HIS Markit לסקטור השירותים לחודש דצמבר ירד לרמה של 54.4 נקודות , לעומת רמה של 54.7 נקודות בנובמבר.
  • מדד מנהלי הרכש משולב של HIS Markit לחודש דצמבר ירד לרמה של 54.4 נקודות, לעומת רמה של 54.7 נקודות בנובמבר.
  • מדד פעילות סקטור הייצור לפי ISM  לחודש דצמבר ירד לרמה של 54.1 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2016,                                                                                                                      לעומת רמה של 59.3 נקודות בנובמבר, ולעומת תחזית כלכלנים לרמה של 57.9 נקודות.

 

 

להמשך סקירה, לחץ/י כאן