Project Description

ארה“ב

DJIA  +1.87% (27,682.81)
NASDAQ +1.48% (11,075.0) S&P500  +1.52% (3,348.44)

 

העדכונים מהשבוע האחרון:

 • תמ“ג לרבעון השני של 2020 (קריאה שלישית) במונחים שנתיים כלכלת ארה“ב התכווצה ב- 31.4%, מתחת להערכה הקודמת שהייתה התכווצות של 31.7%.
 • הכנסה אישית לחודש אוגוסט ירדה ב- 2.7% לעומת עלייה של 0.5% ביולי לאחר שתוכניות הסיוע הפדרליות הקשורות למגיפה מתחילות להסתבך ולא עוברות אישור של הקונגרס. הוצאה אישית לחודש אוגוסט עלתה ב- 1% לעומת עלייה של 1.5% ביולי.
 • מדד בטחון הצרכנים לחודש ספטמבר קפץ לרמה של 101.8 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז תחילת התפשטות המגפה, לעומת רמה של 86.3 נקודות באוגוסט. זוהי העלייה החודשית הגדולה ביותר מזה 17 שנים. הכלכלנים צפו עלייה קטנה יותר לרמה של 89.6 נקודות.
 • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש ספטמבר קפץ לרמה של 80.4 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מזה שישה חודשים, לעומת רמה של 74.1 נקודת באוגוסט.
 • שיעור האבטלה לחודש ספטמבר ירד ל- 7.9% לעומת רמה 8.4% לעומת התחזיות לירידה לרמה של 8.2%. מספר המשרות החדשות עלה ב- 661 אלף לעומת עלייה של 1,489 אלף באוגוסט. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לחודש אוגוסט ירד ל- 61.4% לעומת 61.7% באוגוסט.
 • ממוצע שעות עבודה בשבוע לחודש ספטמבר עלה ל- 34.7 שעות לעומת 34.6 שעות באוגוסט. הכנסה ממוצעת לשעה לחודש ספטמבר עלתה ב- 0.1% לעומת עלייה של 0.3% באוגוסט.
 • מדד מחירי הנדל“ן של S&P וקייס שילר לחודש יולי במונחים שנתיים עלה ב- 3.9% לעומת עלייה של 3.5% ביוני.
 • מכירות בתים העומדים למכירה לחודש אוגוסט קפצו ב- 8.8% לעומת עלייה של 5.9% ביולי.
 • השינוי התעסוקתיADP לחודש ספטמבר נרשמה עלייה של 749 אלף משרות בסקטור הפרטי, לעומת 481 אלף משרות באוגוסט ובהשוואה לגידול הצפוי של 650 אלף.
 • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש ספטמבר עלה לרמה של 53.2 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2019, לעומת רמה של 53.1 נקודות באוגוסט.
 • מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור הייצור לחודש ספטמבר ירד לרמה של 55.4 נקודות לעומת רמה של 56.0 נקודות באוגוסט. נתון זה מצביע על כך שהצמיחה בענף האטה, אך נותרה חזקה.
 • מדד מנהלי הרכש PMI לאזור שיקאגו לחודש ספטמבר עלה לרמה של 62.4 נקודות לעומת רמה של 51.2 נקודות באוגוסט ולעומת התחזיות לרמה של 52.0 נקודות.
 • מדד הייצור של הפד לאזור דאלאס לחודש ספטמבר קפץ לרמה של 13.6 נקודות לעומת רמה של 6 נקודות באוגוסט.
 • הזמנות ממפעלים לחודש אוגוסט עלו ב- 0.7% לעומת עלייה של 6.5% ביולי.
 • מלאיים סיטונאיים לחודש אוגוסט (קריאה ראשונה) עלו ב- 0.5% לעומת ירידה של 0.1% ביולי.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 26 בספטמבר ירדו ב- 36 אלף לרמה של 837 אלף תביעות חדשות, לעומת תחזיות לירידה ל- 850 אלף תביעות חדשות. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 19 בספטמבר ירד ב- 980 אלף ל- 11.767 מיליון איש, לעומת התחזיות לירידה במספר תביעות מתמשכות ל- 12.225 מיליון איש.

 

להמשך קריאה לחץ/י כאן