Project Description

  שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +2.86% (2,485.74) NASDAQ  +3.97% (6,584.52) DJIA  +2.75% (23,062.40)
  •  מדד הפעילות הכלכלית של הבנק הפדרלי בשיקגו לחודש נובמבר עלה לרמה של 0.22 נקודות לעומת של 0 נקודות בחודש אוקטובר.
  •  מדד הייצור של הפד לאזור ריצ‘מונד לחודש דצמבר ירד לרמה של 8- נקודות לעומת רמה של 14 נקודות בנובמבר.
  •  מדד מנהלי הרכש באזור שיקגו לחודש דצמבר ירד לרמה של 65.4 נקודות לעומת רמה של 66.4 נקודות בנובמבר.
  • מדד מחירי הבתים הכלל ארצי של קייס שילר/S&P העוקב אחרי מחירי הבתים ב– 20 הערים הגדולות בארה“ב לחודש אוקטובר

           עלה ב– 0.5%.בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 5.0% לעומת עלייה של 5.2% בספטמבר ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 4.9%.

    זהו החודש הרביעי ברציפות של האטה במחירי הבתים, ורצף ההאטה הארוך ביותר מאז 2014.

  •  מדד בטחון הצרכנים לחודש דצמבר ירד לרמה של 128.1 נקודות לעומת רמה של 136.4 נקודות בנובמבר, ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 133.5 נקודות.

   מדד הצרכנים נמוך כעת ביותר מ– 10 נקודות מהשיא שנרשם בחודש אוקטובר. רכיב הציפיות במדד לחודש דצמבר ירד לרמה של 99.1 נקודות,

   זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2016, לעומת רמה של 112.3 נקודות בנובמבר.

 

להמשך סקירה, לחץ/י כאן