Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +1.03% (2,294.69) ;NASDAQ  +1.90% (5,660.78)  ;DJIA  +1.34% (20,093.78)

דיווחי השבוע האחרון:

  • תמ“ג לרבעון הרביעי של 2016 (נתון ראשוני) צמח בקצב שנתי של 1.9% – האטה חדה לעומת קצב שנתי של 3.5% ברבעון השלישי של 2016. כלכלנים צפו קצב צמיחה גבוה יותר של 2.2%. קצב הצמיחה נחתך בכמעט במחצית ברבעון הרביעי של 2016 על רקע התרחבות במאזן הסחר. בשנת 2016 כלכלת ארה“ב צמחה ב– 1.9% לעומת 2.6% ב– 2015 ומתחת ליעד של 3% זו השנה ה– 11 ברציפות. כלכלנים צפו קצב צמיחה שנתי של 2% ב– 2016.
  • מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים של CB לחודש דצמבר עלה ב– 0.5% לאחר עלייה של 0.1% בנובמבר.
  • מדד PMI של Markit לסקטור הייצור לחודש ינואר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 55.1 נקודות לעומת רמה של 54.3 נקודות בדצמבר. מדד PMI של Markit לסקטור השירותים לחודש ינואר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 55.1 נקודות לעומת רמה של 53.9 נקודות בדצמבר. מדד PMI משולב של Markit לחודש ינואר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 55.4 נקודות לעומת רמה של 54.1 נקודות בדצמבר.
  • מלאיים סיטונאיים לחודש דצמבר (נתון ראשוני) נותרו ללא שינוי לאחר עלייה של 0.1% בנובמבר.
  • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש ינואר עלה לרמה של 98.5 נקודות לעומת רמה של 98.1 נקודות בדצמבר.
  • מכירות בתים חדשים לחודש דצמבר ירדו לקצב שנתי של 0.536 מיליון בתים לעומת קצב של 0.598 מיליון בתים בנובמבר. מכירות בתים קיימים לחודש דצמבר ירדו ב– 2.8% לקצב שנתי של 5.49 מיליון בתים לעומת קצב שנתי של 5.65 מיליון בתים בנובמבר. תחזית הכלכלנים היתה לקצב שנתי של 5.51 מיליון בתים. קצב המכירות בדצמבר ירד משיא של תשע שנים שאילו הגיע בנובמבר.
  • הזמנות מוצרים בני קיימא לחודש דצמבר ירדו ב– 0.4% לאחר ירידה של 4.8% בנובמבר לעומת התחזית לעלייה של 2.2%. הירידה בהזמנות נבעה מחולשה בהזמנות לציוד ביטחוני. הזמנות מוצרים בני קיימא – ללא תחבורה לחודש דצמבר עלו ב– 0.5% לאחר עלייה של 1% בנובמבר.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 20 בינואר עלו ב– 125,000 ל– 259 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 13 בינואר עלה ב– 54,000 ל– 2,100 אלף.
  • שוקי המניות בארה“ב נסגרו ביום שישי האחרון במגמה מעורבת על רקע נתוני צמיחה חלשים מהצפוי ודוחות כספיים מאכזבים של חברות מובילות דוגמת גוגל, שברון וסטארבקס. מדד ה– S&P500 ירד ב– 0.1% ביום שישי האחרון ומהשיא שרשם ביום רביעי בשבוע שחלף ירד ב– 0.2%, אולם בסיכום שבועי עלה ב– 1%. מדד הדאו ג‘ונס ירד ביום שישי האחרון ב– 0.1% אך בסיכום שבועי טיפס ב– 1.3% ומדד הנאסד“ק עלה ביום שישי האחרון ב– 0.1% ורשם עלייה שבועית של 1.9%. מדדי ה– S&P500 והדאו ג‘ונס קטעו רצף ירידות של שבועיים.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.