Project Description

ארה“ב

S&P500 +1.20% (2,939.88)

NASDAQ +1.85% (8,146.40)

DJIA -0.06% (26,543.33)

 

תמ“ג לרבעון הראשון של 2019 (נתון ראשוני) כלכלת ארה“ב התרחבה בקצב שנתי של 3.2% לעומת התרחבות בקצב שנתי של 2.2% ברבעון הרביעי של 2018.

לעומת זאת, שיעור הצמיחה של הצריכה הפרטית המייצגת מעל שני שלישים מהכלכלה, הואט ל– 1.2% זוהי העלייה הנמוכה ביותר מזה שנה.

כמו כן, השקעות בבתי מגורים ירדו ב-2.8%, זה הרבעון החמישי ברציפות של ירידות.

הזמנות למוצרים בני קיימא לחודש מרץ עלו ב– 2.7%, זוהי הקפיצה החדה ביותר מזה שבעה חודשים לעומת ירידה של 1.1% בפברואר ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.5%. העלייה נובעת בעיקר מביקוש גדול למכוניות, מטוסים וציוד רשתות תקשורת.

הזמנות למוצרים בני קיימא – ללא מוצרי תחבורה לחודש מרץ עלו ב– 0.4%, זוהי עלייה ראשונה מזה שלושה חודשים, לעומת ירידה של 0.2% בפברואר.

מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) לרבעון הראשון של 2019 ירד לקצב שנתי של 1.4% לעומת קצב שנתי של 1.9% ברבעון הרביעי של 2019, מתחת ליעד האינפלציה של הבנק הפדרלי שעומד על 2%.

מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית ליבה (Core PCE) לרבעון הראשון של 2019 ירד לקצב שנתי של 1.7%, לעומת קצב שנתי של 1.9% ברבעון הרביעי של 2019.

מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 19 באפריל עלה ב– 37 אלף ל- 230 אלף.

מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 12 באפריל עלה ב– 1,000 ל- 1,655 אלף.

 

 

להמשך סקירה, לחץ/י כאן