Project Description

ארה“ב

S&P500  +1.20% (2,834.40) NASDAQ  +1.13% (7,729.32) DJIA  +1.67% (25,928.68)

¬ שיעור הצמיחה בחישוב שנתי לרבעון הרביעי של 2018 (אומדן שלישי) עמד על 2.2% לעומת הציפיות של 2.4% ובהשוואה לצמיחה של 3.4% ברבעון השלישי.

¬ הוצאה פרטית לחודש ינואר עלתה ב- 0.1% לעומת הירידה של 0.6% בדצמבר. ההכנסה הפרטית לחודש ינואר עלתה ב- 0.2% לעומת הירידה של 0.1% בדצמבר.

¬ מדד סנטימנט הצרכנים של אונ‘ מישיגן לחודש מרץ עלתה ל- 98.4, רמתו הגבוהה מאז אוקטובר, מהרמה של 93.8 בפברואר.

¬ מדד הפעילות הלאומית של שיקגו פד לחודש פברואר ירד ל- 0.29- מהרמה של 0.25- בינואר.

¬ התחלות בנייה לחודש פברואר ירדו ב- 8.7% לעומת העלייה של 11.7% בינואר. אישורי בנייה לחודש פברואר ירדו ב- 1.6% לעומת הירידה של 0.7% בינואר.

¬ מדד מחירי הבתים שלS&P/Case-Shiller  לחודש ינואר עלה ב- 3.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בהשוואה לעלייה של 4.1% בחודש דצמבר.

¬ סקר מנהלי הרכש בתעשייה של Richmond Fed לחודש מרץ ירד ל- 10 מהרמה של 16 בפברואר. מדד הייצור התעשייתי של Kansas Fed לחודש מרץ עלה ל- 17 מהרמה של 4- בפברואר.

 

להמשך סקירה, לחץ/י כאן