Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  -0.15% (2,271.31) ;NASDAQ  -0.34% (5,555.30)  ;DJIA  -0.29% (19,827.25)

דיווחי השבוע האחרון:

  • סקר הייצור של הפד בפילדלפיה לחודש ינואר עלה לרמה של 23.6 נקודות לעומת רמה של 21.5 נקודות בדצמבר.
  • מדד הפעליות הכלכלית של האמפייר סטייט של ניו יורק לחודש ינואר ירד לרמה של 6.5 נקודות לעומת רמה של 9 נקודות בדצמבר.
  • מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר טיפס ב– 0.3% וב– 2016 עלה המדד ב– 2.1%, זוהי העלייה השנתית החדה ביותר מאז 2011, לעומת עלייה של 1.7% בנובמבר. מדד המחירים לצרכן  – ליבה לחודש דצמבר עלה ב– 0.2% וב– 2016 עלה ב– 2.2% לעומת עלייה של 2.1% בנובמבר.
  • מלאיים עיסקיים לחודש נובמבר עלו ב– 0.7% לעומת ירידה של 0.1% באוקטובר.
  • תפוקה תעשייתית לחודש דצמבר עלתה ב– 0.8%, זהו הזינוק החד ביותר מאז נובמבר 2014, לעומת ירידה של 0.7% בנובמבר. שיעור הניצולת לחודש דצמבר עלה ל– 75.5% לעומת 75.0% בנובמבר.
  • מדד הביטחון בענף הבנייה של NAHB לחודש ינואר ירד לרמה של 67 נקודות לעומת רמה של 69 נקודות בדצמבר.
  • התחלות בנייה לחודש דצמבר עלו ב– 11.3% לקצב שנתי של 1.226 מיליון בתים לעומת 1.020 מיליון בתים בנובמבר. לעומת דצמבר 2015 נותרו התחלות הבנייה ללא שינוי. היתרי בנייה לחודש דצמבר עלו ב– 0.2% לקצב שנתי של 1.210 מיליון היתרים לעומת 1.201 מיליון היתרים בנובמבר.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 13 בינואר ירד ב– 15,000 ל– 234 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 6 בינואר ירד ב– 47,000 ל– 2,046 אלף.
  • מדד ה– S&P500 עלה בסוף השבוע ב– 0.3% אולם ירד בסיכום שבועי ב– 0.15% גם מדד הנאסד“ק עלה בסוף השבוע ב– 0.3%, אך ירד בסיכום שבועי ב– 0.34% ומדד הדאו ג‘ונס קטע בסוף השבוע את רצף הירידות הארוך ביותר זה חודשיים ועלה ב– 0.5%, עם זאת ירד בסיכום שבועי ב– 0.29%. המדדים עלו לאחר שדונלד טראמפ הושבע ביום שישי לנשיא ה– 45 של ארה“ב.
  • שוקי המניות בארה"ב עלו בסוף השבוע על רקע עלייה במחיר הנפט שדירבנה עלייה במניות חברות האנרגיה. המדדים העיקריים בארה“ב עלו בסוף השבוע וקיזזו חלק מהירידות שנרשמו במהלך השבוע לאחר השבעתו של דונלד טראמפ לנשיא ארה“ב.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.