Project Description

 שוקי מניות

ארה"ב

 

S&P500  +0.81%(2,181.9); NASDAQ  +1.61% (5,321.513); DJIA  +0.11% (18,867.93)

דיווחי השבוע האחרון:

 • מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים של CB לחודש אוקטובר עלה ב– 0.1% לעומת עלייה של 0.2% בספטמבר.
 • תפוקה תעשייתית לחודש אוקטובר נותר ללא שינוי לעומת ירידה של 0.2% בספטמבר. שיעור הניצולת לחודש אוקטובר ירד ל– 75.3% לעומת 75.4% בספטמבר.+
 • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישגן לחודש נובמבר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 91.6 נקודות לעומת רמה של 87.2 נקודות באוקטובר.
 • מדד האמפייר סטייט לפעילות הייצור בניו יורק לחודש נובמבר עלה לרמה של 1.5 נקודות לעומת רמה של 6.8- באוקטובר. זוהי עלייה ראשונה במדד מזה ארבעה חודשים.
 • מדד הייצור של הפד לאזור פילדלפיה לחודש נובמבר ירד לרמה של 7.6 נקודות לעומת 9.7 נקודות באוקטובר.
 • מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה ב– 0.4% לעומת עלייה של 0.3% בספטמבר. במונחים שנתיים עלה המדד ב– 1.6%, זוהי העלייה השנתית החדה ביותר מאז אוקטובר 2014 לעומת עלייה של 1.5% בספטמבר. העלייה במדד נרשמה בעיקר הודות לעלייה במחירי הדלק ושכר הדירה. מדד המחירים לצרכן  – ליבה (ללא מזון ואנרגיה) לחודש אוקטובר עלה ב– 0.1% ובמונחים שנתיים הואט ל– 2.1% לעומת 2.2% בספטמבר. מדד המחירים ליצרן לחודש אוקטובר נותר ללא שינוי לעומת ספטמבר ולעומת תחזית הכלכלנים שצפו עלייה של 0.3%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 0.8%.
 • מלאים עיסקיים לחודש ספטמבר עלו ב– 0.1% לעומת עלייה של 0.2% באוגוסט.
 • מכירות קמעונאיות לחודש אוקטובר עלו ב– 0.8% לאחר עלייה של 0.1% בספטמבר ולעומת צפי אנליסטים שצפו עלייה מתונה יותר של 0.7%. המכירות הקמעונאיות השלימו את רצף החודשיים הטוב ביותר מאז תחילת 2014. מכירות קמעונאיות – ללא כלי רכב לחודש אוקטובר עלו ב– 0.8% לעומת עלייה של 0.7% בספטמבר.
 • מדד מחירי הנדל“ן של NAHB לחודש אוקטובר נותר ללא שינוי על רמה של 63 נקודות.
 • התחלות בנייה לחודש אוגוסט עלו לקצב שנתי של 1.323 מיליון לעומת 1.054 מיליון בספטמבר. היתרי בנייה לחודש אוגוסט עלו לקצב שנתי של 1.229 מיליון לעומת 1.225 מיליון בספטמבר.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 11 בנובמבר ירד ב–9,000 ל– 235 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 4 בנובמבר ירד ב– 66,000 ל– 1,977 מיליון.
 • שוקי המניות בארה“ב המשיכו לעלות גם בשבוע החולף בעקבות ההפתעה בבחירתו של דונלד טראמפ לנשיא, השווקים עלו זה השבוע השני ברציפות על רקע ספקולציות כי הנשיא הנבחר ינהיג מדיניות שתעורר צמיחה כלכלית. מדד המניות העיקרי הוסיף 2% מאז שהנשיא הנבחר, דונלד טראמפ, זכה בבחירות בארה"ב, בהובלת מניות הפיננסים ומניות של חברות תעשייתיות.
 • לפני הופעתה בפני ועדת הכלכלה המשותפת של הקונגרס אמרה יו“ר הבנק הפדרלי, ג‘נט ילן, כי הריבית בארה“ב עשויה לעלות ”יחסית בקרוב“ באומרה כי ההתקדמות בשוק העבודה נמשכת והפעילות הכלכלית הואצה מהקצב המתון שנרשם במחצית הראשונה של 2016. האינפלציה שעדיין נמוכה מהיעד של הבנק הפדרלי, 2%, עלתה אף היא במעט. עוד הוסיפה כי הבנק הפדרלי ממשיך לצפות כי ההתקדמות של הכלכלה ”תבטיח העלאות ריבית הדרגתיות בלבד לאורך זמן, כדי לייצר במשק תעסוקה מקסימלית ושמירה על יציבות מחירים“.

להמשך הסקירה, לחץ כאן.