Project Description

ארה“ב

DJIA  -0.16% (26,428.32)
NASDAQ  +3.69% (10,745.27)) S&P500  +1.73% (3,271.12)

 

העדכונים מהשבוע האחרון:

 • תמ“ג לרבעון השני של 2020 (נתון ראשוני) התכווץ ב- 32.9% בחישוב שנתי, נתון מעט טוב יותר מהתחזיות להתכווצות של 34.1% ולעומת התכווצות של 5% ברבעון הראשון של 2020. הירידה הכלכלית של הרבעון השני הייתה הירידה הגדולה ביותר בתוצר מאז 1947, אז החלה הממשלה לעקוב אחר הנתון בשיטה מודרנית. ההוצאה לצריכה הייתה הגורם הגדול ביותר שהשפיע על הירידה בתמ“ג מכיוון שהכלכלה הייתה בסגר והאבטלה זענקה. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד התמ“ג צנח ברבעון השני ב- 9.5% לעומת צמיחה של 0.3% ברבעון הראשון. כלכלת ארה“ב התכווצה ב- 9.5% גם לעומת הרבעון הראשון. כלכלנים צופים כי הרבעון השלישי יציג צמיחה, אם כי העלייה במספר הנדבקים עלולה להאט את ההתאוששות. מכון המחקר קונפרנס בורד צופה כי כלכלת ארה"ב תתכווץ ב- 7% בשנת 2020 כולה.
 • הכנסה פרטית לחודש יוני ירדה ב- 1.1% לעומת ירידה של 4.4% במאי. הוצאה פרטית לחודש יוני עלתה ב- 5.6% לעומת עלייה של 8.5% במאי.
 • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש יולי ירד לרמה של 72.5 לעומת רמה של 73.2 נקודות ביוני.
 • מדד בטחון הצרכנים של CB לחודש יולי ירד לרמה של 92.6 נקודות על רקע עלייה במספר הנדבקים בארה“ב, ולעומת רמה של 98.3 נקודות ביוני ולעומת תחזית כלכלנים לירידת המדד לרמה של 94.5 נקודות.
 • מדד מחירי הנדל“ן של קייס שילר/P&S לחודש מאי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 3.7% לעומת עלייה של 3.9% באפריל.
 • מכירות בתים העומדים למכירה לחודש יוני עלו ב- 16.6% לעומת עלייה של 44.3% במאי.
 • מדד מנהלי הרכש לאזור שיקאגו לחודש יולי עלה לרמה של 51.9 נקודות לעומת רמה של 36.6 נקודות ביוני ולעומת צפי כלכלנים לרמה של 43.9 נקודות.
 • הזמנת מוצרים בני קיימא לחודש יוני עלו ב- 7.3% לעומת עלייה של 15.1% במאי. הזמנת מוצרים בני קיימא – ללא כלי תחבורה לחודש יוני עלו ב- 3.3% לעומת עלייה של 3.7% במאי.
 • מדד הייצור של הפד לאזור דאלאס לחודש יולי עלה לרמה של 3- נקודות לעומת רמה של 6.1- נקודות ביוני.
 • מדד הייצור של הפד לאזור ריצ‘מונד לחודש יולי קפץ לרמה של 10 נקודות לעומת רמה של 0 נקודות ביוני.
 • מלאיים סיטונאיים לחודש יוני (נתון ראשוני) ירדו ב- 2% לעומת ירידה של 1.2% במאי.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 25 ביולי עלו ב- 12 אלף ל- 1.434 מיליון לעומת צפי לעלייה ל- 1.450 מיליון.  מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 18 ביולי עלה ב- 867 אלף ל- 17.018 מיליון איש לעומת התחזיות למספר תביעות מתמשכות של 16.2 מיליון איש.

 

להמשך קריאה לחץ/י כאן