Project Description

ארה“ב

DJIA  +2.29% (26,671.95) NASDAQ  -1.08% (10,503.19) S&P500  +1.25% (3,224.73)

 

העדכונים מהשבוע האחרון:

 • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישגן לחודש יולי (נתון ראשוני) ירד במפתיע לרמה של 73.2 נקודות לעומת רמה של 78.1 נקודות ביוני ולעומת תחזיות הכלכלנים לעלייה לרמה של 79 נקודות. מדד סנטימנט הצרכנים נסוג בשל העלייה החדה במספר הנדבקים בנגיף הקורונה, ועל רקע חששות הצרכנים מפני סיום הסיוע הממשלתי בסוף החודש. המדד נמצא כעת במרחק של 1.4 נקודות מרמת השפל של משבר הקורונה בחודש אפריל.
 • מדד המחירים לצרכן לחודש יוני עלה ב- 0.6% לעומת ירידה של 0.1% במאי. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 0.6% לעומת עלייה של 0.1% במאי. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מזון ואנרגיה) לחודש יוני בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 1.2% בדומה לעלייה בחודש מאי.
 • מכירות קמעונאיות לחודש יוני עלו ב- 7.5%, מעל לתחזיות האנליסטים שצפו עלייה של 5%, ולעומת עלייה של 18.2% במאי. מכירות קמעונאיות ללא תחבורה לחודש יוני עלו ב- 7.3% לעומת עלייה של 12.1% במאי.
 • התחלות בנייה לחודש יוני קפצו ב- 17.3% לעומת עלייה של 8.2% במאי. היתרי בנייה לחודש יוני עלו ב- 2.1% לעומת עלייה של 14.1% במאי.
 • מדד שוק הנדל“ן של NAHB לחודש יולי עלה לרמה של 72, לעומת הצפי לעלייה ל- 60, מהרמה של 58 ביוני.
 • מדד הסנטימנט בקרב עסקים קטנים של NFIB לחודש יוני עלה לרמה של 100.6 לעומת הרמה של 94.4 במאי.
 • תפוקה תעשייתית לחודש יוני זינק ב- 5.4% לעומת עלייה של 1.4% במאי, לעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 4.1% ביוני. התפוקה עדיין נמוכה ב- 10.9% מרמתה לפני פרוץ מגפת הקורונה.
 • מדד האמפייר סטייט לסקטור הייצור לאזור ניו יורק לחודש יוני קפץ לרמה של 17.2 נקודות, מעל לתחזיות שצפו עלייה לרמה של 10 נקודות, ולעומת הרמה של 0.2- במאי. רמה הגבוהה מאפס מצביעה על צמיחה בפעילות העסקית. ניצול קיבולת הייצור לחודש יוני עלתה ל- 68.6% לעומת 65.1% במאי.
 • מדד הייצור של הפד לאזור פילדלפיה לחודש יולי ירד לרמה של 24.1 נקודות לעומת רמה של 27.5 נקודות ביוני.
 • מלאיים עסקיים לחודש מאי ירדו ב- 2.3% לעומת ירידה של 1.4% באפריל.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 11 ביולי ירד ב- 10 אלף ל- 1.3 מיליון לעומת צפי לירידה ל- 1.25 מיליון.  מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 4 ביולי ירד ב- 422 אלף ל- 17.338 מיליון איש לעומת התחזיות למספר תביעות מתמשכות של 17.6 מיליון איש.

להמשך קריאה לחץ/י כאן