Project Description

ארה“ב

S&P500 -0.76% (2,859.53)

NASDAQ -1.27% (7,816.29)

DJIA -2.12% (25,942.37)

 

¬ מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש מאי עלה לרמה של 102.4 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2004, לעומת רמה של 97.2 נקודות באפריל ולעומת תחזית הכלכלנים לאי שינוי במדד. רכיב הציפיות העתידיות במדד לחודש מאי עלה לרמה של 96.0 נקודות לעומת רמה של 87.4 נקודות באפריל. רכיב המצב הנוכחי במדד לחודש מאי עלה לרמה של 112.4 נקודות לעומת רמה של 112.3 נקודות באפריל.

¬ מכירות קמעונאיות לחודש אפריל ירדו ב– 0.2%, זוהי הפעם השנייה בתוך שלושה חודשים שנרשמת ירידה במכירות, לעומת עלייה של 1.7% במרץ ולעומת תחזיות כלכלנים לעלייה של 0.2%. הירידה במכירות נרשמה בעיקר הודות לירידה במכירות של מכוניות ומוצרי בנייה. מכירות קמעונאיות – ללא כלי רכב לחודש אפריל עלו ב– 0.1% לעומת עלייה של 1.3% במרץ.

¬ מדד הייצור של האמפייר סטייט לאזור ניו יורק לחודש מאי עלה לרמה של 17.8 נקודות לעומת רמה של 10.1 נקודות באפריל.

¬ מדד פעילות הייצור באזור פילדלפיה לחודש מאי עלה לרמה של 16.6 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מזה ארבעה חודשים, לעומת רמה של 8.5 נקודות באפריל ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה לרמה של 10.1 נקודות.

¬ תפוקה תעשייתית לחודש אפריל ירדה ב– 0.5%, זהו החודש השלישית מתחילת השנה שנרשמה ירידה בתפוקה התעשייתית, לעומת עלייה של 0.2% במרץ ולעומת תחזיות הכלכלנים שחזו ירידה של 0.1%. הירידות הגדולות ביותר נרשמו בסקטור המכוניות, הכימיקלים והאנרגיה. תפוקה תעשייתית – ללא כלי רכב לחודש אפריל ירדה ב– 0.3%. שיעור הניצולת לחודש אפריל ירד ל– 77.9% לעומת 78.5% במרץ.

¬ מדד מחירי הנדל“ן של NAHB לחודש מאי עלה לרמה של 66 נקודות לעומת רמה של 63 נקודות באפריל.

¬ התחלות בנייה לחודש אפריל עלו ב– 5.7% לקצב שנתי של 1.24 מיליון יחידות, לעומת עלייה של 1.7% במרץ ולעומת תחזית כלכלנים לקצב נמוך יותר של 1.21 מיליון יחידות. היתרי בנייה לחודש אפריל עלו ב– 0.6% לקצב שנתי של 1.3 מיליון היתרים לעומת ירידה של 0.2% במרץ.

¬ מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים לחודש אפריל עלה ב– 0.2%, זוהי עלייה חודשית שלישית ברציפות.

מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 10 במאי ירד ב– 16 אלף ל– 212 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 3 במאי ירד ב– 28 אלף ל– 1,660 אלף

 

 

 

להמשך סקירה, לחץ/י כאן