Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +1.51% (2,351.16) ;NASDAQ  +1.82% (5,838.58)  ;DJIA  +1.75% (20,624.05)

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • מדד המדדים הכלכליים המובילים של CB לחודש ינואר עלה ב– 0.6% לעומת עלייה של 0.5% בדצמבר. חברת קונפרנס בורד אמרה כי העלייה במדד מצביעה על תחזית כלכלית חיובית למחצית הראשונה של השנה ו ”אם מגמה זו תמשך, יתכן שתירשם האצה בכלכלת ארה“ב אפילו בטווח הקצר“.
 • מדד פעילות הייצור של אזור פילדלפיה לחודש ינואר עלה לרמה של 43.3 נקודות, זוהי רמתו הגבוהה ביותר מאז 1984, לעומת רמה של 23.6 נקודות בינואר ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 20 נקודות.
 • מדד האמפייר סטייט – פעילות הייצור של מדינית ניו יורק לחודש פברואר עלה לרמה של 18.7 נקודות, לרמה הגבוהה ביותר זה למעלה משנתיים, לעומת רמה של 6.5 נקודות בינואר ולעומת תחזית כלכלנים לרמה של 7.5 נקודות.
 • מדד המחירים ליצרן לחודש ינואר עלה ב– 0.6%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז 2012, לעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.3%. בהשוואה לינואר 2016 עלה המדד ב– 1.6. העלייה במדד נובעת בעיקר מעלייה של 13% במחיר הנפט. מדד המחירים ליצרן – ליבה (ללא אנרגיה ומזון) לחודש ינואר עלה ב– 0.2%. בהשוואה לינואר 2016 עלה ב– 1.6%, זהו השיעור החד ביותר מזה שנתיים, לעומת עלייה 1.8% בדצמבר.
 • מלאיים עיסקיים לחודש דצמבר עלו ב– 0.4% לעומת עלייה של 0.7% בנובמבר.
 • תפוקה תעשייתית לחודש ינואר ירדה ב– 0.3% לעומת עלייה של 0.6% בדצמבר ולעומת תחזית הכלכלנים לירידה של 0.4%. זוהי הירידה החדה ביותר מזה ארבעה חודשים. הירידה נבעה בעיקר הודות לירידה חדה בתחום התשתיות. תפוקת התעשייה לסקטור הייצור עלתה ב– 0.2%. שיעור הניצולת לחודש ינואר ירד ל– 75.3% לעומת 75.5% בדצמבר.
 • מדד מחירי שוק הדיור של NAHB לחודש פברואר ירד לרמה של 65 נקודות לעומת רמה של 67 נקודות בינואר.
 • מכירות קמעונאיות לחודש ינואר עלו ב– 0.4% לעומת עלייה של 1% בדצמבר ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.1%. המכירות הקמעונאיות עלו בעיקר על רקע גידול במכירות תחנות הדלק והמסעדות. מכירות קמעונאיות – ללא תחבורה לחודש ינואר עלו ב– 0.8% לעומת עלייה של 0.4% בדצמבר.
 • מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר עלה ב– 0.6% פי שניים מתחזיות הכלכלנים. בהשוואה לינואר 2016 עלה המדד ב– 2.5%, זהו הזינוק החד ביותר מאז מרץ 2012. העלייה במדד נובעת בעיקר מעלייה של 7.8% במחירי הדלק. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מחירי מזון ודלק) לחודש ינואר עלה ב– 0.3% מעל לתחזיות הכלכלנים שצפו עלייה של 0.2%. זהו הזינוק החד ביותר מזה חמישה חודשים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.3% לעומת תחזית כלכלנים לעלייה של 2.1%.
 • התחלות בנייה לחודש ינואר ירדו ב– 2.6% לקצב שנתי של 1.246 מיליון בתים לעומת צפי כלכלנים לקצב של 1.226 מיליון בתים. היתרי בנייה לחודש ינואר עלו ב– 4.6% לקצב שנתי של 1.228 מיליון היתרים – זהו שיא של שנה.
 • חובות משקי הבית לרבעון הרביעי של 2016 עלו ב– 1.8% או ב– 226 מיליארד דולר, זהו הזינוק החד ביותר מאז 2013, והסתכמו ב– 12.58 טריליון דולר. זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז המשבר הפיננסי העולמי לפני עשור, על רקע עלייה בחובות בעלי כרטיסי האשראי והיקף ההלוואות לרכישת מכוניות ולמימון לימודים.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 10 בפברואר עלו ב– 512 אלף ל– 239 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 3 בפברואר ירדו ב– 3,000 ל– 2,076 אלף.
 • שוקי המניות בארה"ב רשמו עלייה זה השבוע השלישי ברציפות, על רקע הסנטימנט החיובי של המשקיעים על שוק המניות בארה"ב שטיפס לרמות שלא נראו יותר משנתיים, בנוסף המשקיעים אמדו לחיוב את ההבטחות של הנשיא, דונלד טראמפ, עבור הרפורמה במס והוצאות הממשלה. כמו כן, עלו שוקי המניות על רקע התאוששות במחיר הנפט ועל רקע הפגישה שהתקיימה בין ראש ממשלת יפן, שינזו אבה, ונשיא ארה“ב, דונלד טראמפ.
 • שלושת המדדים – מדד ה– S&P500 ומדד הדאו ג‘ונס ומדד הנאסד“ק נסגרו בשבוע החולף בשיאים נומינליים לאחר שנשיא ארה“ב, דונלד טראמפ, הבטיח להציג תוכנית ”פנומנלית“ לרפורמה במס.
 • שוקי המניות בארה"ב עלו והשלימו שבוע רביעי ברציפות של עליות, ושלחו את שלושת המדדים– S&P500, נאסד“ק ודאו ג‘ונס לשיאים נומינליים זו הפעם השישית בשבעת ימי המסחר האחרונים, לקראת סוף שבוע ארוך בארה“ב לרגל חופשת Presidents Day. זהו הרצף הארוך ביותר של ימים בהם נסגרו שלושת המדדים בשיא מאז ינואר 1992.
 • מדד הדאו ג‘ונס נסגר ביום שישי האחרון בשיא נומינלי זה יום המסחר השביעי ברציפות לאחר שעלה ב– 0.1% ומדד הנאסד“ק אף הוא נסגר ביום שישי האחרון בשיא נומינלי לאחר שרשם עלייה של 0.4% ומדד ה– S&P500 רשם שבוע רביעי ברציפות של עליות, זהו הטווח הארוך ביותר של עליות מאז יולי. וכן המדד רשם שיא נומינלי בשמונה מתוך תשעת הימים האחרונים.
 • שוקי המניות בארה“ב עלו לאחר שמשקיעים העריכו שוב את הסיכויים של התוכניות הכלכליות והבטחותיו להוריד מיסים ולהקל על הרגולציה, של הנשיא, דונלד טראמפ, ואת העיתוי של עליות הריבית בארה"ב ובעקבות דבריה של יו“ר הבנק הפדרלי, ג‘נט ילן, כי כלכלת ארה“ב ממשיכה במסלול צמיחה.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.