Project Description

ארה“ב

DJIA  +0.07% (28,606.31)
NASDAQ  +0.79% (11,671.56) S&P500  +0.19% (3,483.81)

 

העדכונים מהשבוע האחרון:

  • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש אוקטובר (ראשוני) עלה לרמה של 81.2 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מזה שבעה חודשים, לעומת רמה של 80.4 נקודות בספטמבר ולעומת תחזיות לרמה של 80.5 נקודות.
  • מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר עלה ב- 0.2% לעומת עלייה של 0.4% באוגוסט. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב- 1.4% לעומת 1.3% באוגוסט. מדד המחירים לצרכן – ליבה עלה גם ב- 0.2% לעומת עלייה של 0.4% באוגוסט. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד המדד נותר ללא שינוי לעומת עלייה של 1.7% באוגוסט.
  • מדד המחירים ליצרן לחודש ספטמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 0.4% לעומת 0.2%- באוגוסט. מדד המחירים ליצרן – ליבה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 1.2% לעומת עלייה של 0.6% באוגוסט.
  • מכירות קמעונאיות לחודש ספטמבר עלו ב- 1.9% לעומת 0.6% באוגוסט והתחזית לעלייה של 0.7%. מכירות קמעונאיות – ליבה עלו ב- 1.5% לעומת 0.5% באוגוסט. זוהי העלייה החודשית החמישית ברציפות.
  • מדד האופטימיות NFIB לעסקים הקטנים לחודש ספטמבר קפץ לרמה של 104 נקודות לעומת רמה של 100.2 נקודות באוגוסט לעומת תחזיות לירידה לרמה של 99.6 נקודות.
  • מדד האמפייר סטייט לסקטור הייצור באזור ניו יורק לחודש אוקטובר ירד לרמה של 10.5 נקודות לעומת רמה של 17 נקודות בספטמבר ולעומת תחזיות לרמה של 15 נקודות.
  • מדד הייצור של הפד לאזור פילדלפיה לחודש אוקטובר זינק לרמה של 32.3 נקודות לעומת רמה של 15 נקודות בספטמבר ולעומת תחזיות לירידה לרמה של 14 נקודות.
  • תפוקה תעשייתית לחודש ספטמבר ירדה ב- 0.6% לאחר ארבעה חודשים של עלייה, לעומת עלייה של 0.4% באוגוסט ולעומת תחזיות לעלייה של 0.5%. שיעור הניצולת לחודש ספטמבר ירד ל- 71.5% לעומת 72% באוגוסט.
  • מלאיים עסקיים לחודש אוגוסט עלו ב- 0.1% לעומת ירידה של 5.5% ביולי.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 10 באוקטובר עלו ב- 53 אלף לרמה של 898 אלף תביעות חדשות, לעומת תחזיות לירידה ל- 825 אלף תביעות חדשות. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 3 באוקטובר ירד ב- 1.165 מיליון ל- 10.018 מיליון איש, לעומת התחזיות לירידה במספר תביעות מתמשכות ל- 10.7 מיליון איש. שיעור האבטלה המותאם לעונתיות עמד על 6.8%, ירידה של 0.9% משיעור האבטלה בשבוע הקודם.

 

להמשך קריאה לחץ/י כאן