Project Description

ארה“ב

S&P500  +2.89% (2,822.48)

NASDAQ  +3.78% (7,688.53) DJIA  +1.57% (25,848.87)

 

מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר עלה ב- 1.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד בהשוואה ל- 1.6% בינואר.

מדד המחירים לצרכן ללא מזון ואנרגיה (ליבה) עלה ב- 2.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד בהשוואה ל- 2.2% בינואר.

מדד סנטימנט הצרכנים של אונ‘ מישיגן לחודש מרץ עלה ל- 97.8 לעומת 93.8 בפברואר.

ייצור בתעשייה לחודש פברואר עלה ב- 0.1% לעומת הירידה של 0.4% בינואר.

מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 1 במרץ עלה ב- 18 אלף ל- 1,776 אלף.

מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 8 במרץ עלה ב- 6 אלף ל- 229 אלף.

 

להמשך סקירה, לחץ/י כאן