Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  -7.05% (2,416.62)  NASDAQ  -8.36% (6,333.00)   DJIA  -6.87% (22,445.37)
  • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש דצמבר עלה לרמה של 98.3 נקודות לעומת רמה של 97.5 נקודות בנובמבר ולעומת צפי כלכלנים לירידה של המדד לרמה של 97.2 נקודות.
  • צריכה פרטית לחודש נובמבר עלתה ב– 0.4% לעומת עליה של 0.8% באוקטובר ובהתאם לתחזיות. הכנסה אישית לחודש נובמבר עלתה ב– 0.2% לעומת עלייה של 0.5% באוקטובר ופחות מתחזיות הכלכלנים לעלייה של 0.3%.
  • תמ“ג לרבעון השלישי של 2018 (הערכה שלישית) כלכלת ארה“ב צמחה בקצב שנתי של 3.4% לעומת הערכה קודמת של 3.5% ולעומת צמיחה של 3.5% גם ברבעון השני של 2018, ולעומת תחזית הכלכלנים לצמיחה של 3.5%.
  •  מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) – לא כולל מזון ואנרגיה לחודש נובמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.6%, לעומת עלייה של 2.1% באוקטובר.
  •  מדד פעילות הייצור של הבנק הפדרלי של פילדלפיה לחודש דצמבר ירד לרמה של 9.4 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2016, לעומת רמה של 12.9 נקודות בנובמבר, ולעומת צפי כלכלנים לרמה של 14 נקודות.