Project Description

 

שוקי מניות – ארה"ב

 

 

S&P500  +1.50% (2,801.31)

NASDAQ  +1.79% (7,825.98)

DJIA  +2.30% (25,019.41)

 

 

  • מדד המחירים לצרכן לחודש יוני עלה ב- 2.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בהשוואה ל- 2.8% בחודש מאי. אינפלציית הליבה לחודש יוני עלתה ב- 2.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בהשוואה ל- 2.2% בחודש מאי.
  • מדד הסנטימנט הצרכני של Michigan לחודש יולי ירד ל- 97.1 לעומת 98.2 בחודש יוני.
  • אשראי צרכני לחודש מאי זינק ב- 24.56 מיליארד דולר, שיא של שישה חודשים, לעומת העלייה של 10.27 מיליארד בחודש אפריל. העלייה באשראי הייתה תוצאה של קפיצה בשימוש בכרטיסי אשראי וגם בהלוואות ארוכות טווח.
  • מלאיים קמעונאיים לחודש מאי עלו ב- 0.6% לעומת העלייה של 0.5% בחודש אפריל.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 2 ביולי ירד ב- 18 אלף ל- 214 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 25 ביוני ירד ב- 3 אלף ל- 1,739 אלף.
  • שוקי המניות בארה“ב נסגרו בסוף השבוע במגמה חיובית ורשמו עלייה שבועית, הודות לפתיחה טובה לעונת הדוחות הרבעוניים.

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.