Project Description

 

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +1.99%(2,656.30); NASDAQ  +2.77% (7,106.65); DJIA  +1.79% (24,360.14)

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ ירד ב– 0.1%, בהתאם לתחזיות הכלכלנים. זוהי הירידה הראשונה במדד מזה 10 חודשים, הודות להוזלת מחירי הבנזין. בהשוואה לתקופה המקבילה עלה המדד ב– 2.4%, לעומת עלייה של 2.2% בפברואר. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מחירי אנרגיה ומזון) לחודש מרץ עלה ב– 0.2%, בהתאם לתחזיות. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.1%, זהו הקצב השנתי המהיר ביותר מזה שנה, לעומת עלייה של 1.8% בפברואר.
 • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש אפריל (נתון ראשוני) ירד לרמה של 97.8 נקודות, לעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 100.5 נקודות‘ ולעומת רמה של 101.4 נקודות במרץ, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מזה 14 שנים. רכיב המצב הנוכחי של המדד ירד לרמה של 115 נקודות לעומת רמה של 121.1 נקודות במרץ. מדד הציפיות העתידיות ירד לרמה של 86.8 נקודות לעומת רמה של 88.8 נקודות במרץ.
 • מלאיים סיטונאיים לחודש פברואר עלו ב– 0.1% לעומת עלייה של 1.1% בינואר.
 • מחירי היבוא לחודש מרץ עלו בקצב שנתי של 3.6%, לעומת קצב שנתי של 3.5% בפברואר. מחירי היבוא (בניכוי מחירי הנפט) לחודש מרץ עלו ב– 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו ב– 2.1%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז 2012.
 • מדד המחירים ליצרן לחודש מרץ עלה ב– 0.3%, לעומת תחזית כלכלנים לעלייה של 0.1%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 3%. מדד המחירים ליצרן – ליבה (ללא מחירי מזון ואנרגיה) לחודש מרץ עלה ב– 0.4%, זהו חודש שלישי ברציפות של עלייה במדד. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.9%.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 6 באפריל ירד ב– 9 אלף 233 אלף לעומת 242 אלף בשבוע הקודם ולעומת תחזית הכלכלנים ל– 230 אלף תביעות. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 30 במרץ עלה ב– 53 אלף ל– 1,871 אלף.
 • שוקי המניות בארה“ב ירדו בסוף השבוע וקיזזו חלק מהעליות שנרשמו במהלך השבוע, בעקבות ירידה במדד בטחון הצרכנים והמשך החששות מהסלמה במלחמה בסוריה ובסכסוך הסחר בין ארה“ב לסין. את הירידות הובילו מניות הבנקים והחברות הפיננסיות. מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, ג'יימי דיימון, אמר כי "הסביבה היא תחרותית מאוד וקשה ותחום ההלוואות הניב תשואה אפסית לבנק".
 • בתחילת השבוע, שוקי המניות עלו לאחר שהמשקיעים ניצלו את הערכות השווי הנמוכות של המניות. עלייה ברווחי החברות נותרה על המסלול והנתונים הכלכליים שמצביעים על חששות מפני האינפלציה היו מוגזמים. מכפיל הרווח העתידי על בסיס הרווחים החזויים ב- 12 החודשים הקרובים של מדד ה– S&P500 עומד על 17, זהו המכפיל הנמוך ביותר מזה שנתיים.
 • מדד ה– S&P500 ירד בסוף השבוע ב– 0.3%, אולם בסיכום שבועי עלה ב– 2%. מדד הנאסד“ק ירד בסוף השבוע ב– 0.5%, אולם בסיכום שבועי עלה ב– 2.8%. מדד הדאו ג‘ונס ירד בסוף השבוע ב– 0.5%, אולם בסיכום שבועי עלה ב– 1.8%
 • שוקי המניות בקנדה עלו באופן מתון במהלך השבוע, לאחר שהעליות במניות של חברות הכרייה והאנרגיה קוזזו על ידי הירידות במניות הפיננסיות.
 • מדד מחירי הבתים החדשים של NHPI לחודש פברואר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.6% לעומת עלייה של 3.2% בינואר.

 

 להמשך הסקירה, לחץ כאן.