Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  -0.10% (2,274.64) ;NASDAQ  +0.96% (5,574.12)  ;DJIA  -0.39% (19,885.73)

דיווחי השבוע האחרון:

  • אשראי צרכני לחודש נובמבר עלה ל– 24.53 מיליארד דולר לעומת 16.17 מיליארד דולר באוקטובר. העלייה החדה באשראי הצרכני הממוחזר מיוחסת בחלקה לעונת החגים, לאחר שהצרכנים הגדילו את השימוש בכרטיסי אשראי.
  • מכירות קמעונאיות לחודש דצמבר עלו ב– 0.6% לעומת עלייה של 0.2% בנובמבר. כלכלנים צפו גידול חד יותר של 0.8%. מכירות קמעונאיות – ללא כלי רכב לחודש דצמבר עלו ב– 0.2% לעומת עלייה של 0.3% בנובמבר.
  • מדד המחירים ליצרן (PPI) לחודש דצמבר עלה ב– 0.3% בהתאם לתחזיות האנליסטים. לעומת דצמבר 2015 עלו המחירים ב– 1.6%, זהו הזינוק החד ביותר מאז ספטמבר 2014.
  • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש ינואר ירד לרמה של 98.10 נקודות לעומת רמה של 98.20 נקודות בדצמבר. תחזית הכלכלנים היתה למדד גבוה יותר של 98.8 נקודות.
  • מלאיים סיטונאיים לחודש נובמבר עלו ב– 1%, זוהי הקפיצה החדה ביותר זה שנתיים, לעומת ירידה של 0.1% באוקטובר. המכירות הסיטונאיות עלו ב– 0.4% בנובמבר.
  • מלאיים עיסקיים לחודש נובמבר עלו ב– 0.7%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז יוני 2015, לעומת ירידה של 0.1% באוקטובר.
  • מחירי היבוא לחודש דצמבר עלו ב– 0.4%, בעיקר הודות להתייקרות מחירי הנפט. בהשוואה לדצמבר 2015 עלו מחירי היבוא ב– 1.8%, זהו הזינוק החד ביותר של 12 חודשים מאז אביב 2012.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 6 בינואר עלה ב– 10,000 ל– 247 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 30 בנובמבר ירד ב– 29,000 ל– 2,087 אלף.
  • שוקי המניות בארה"ב עלו לאחר פרסום נתונים כלכליים מוצקים שחיזקו את האמון בכלכלה ואת האפשרות לעלייה בשיעורי הריבית. מניות הפיננסים עלו לאחר שענקי הבנקאות בארה“ב, ג‘י פי מורגן צ‘ייס, בנק אוף אמריקה ווולס פרגו דיווחו על תוצאות כספיות שעלו על תחזיות האנליסטים.
  • נשיא הבנק הפדרלי של בוסטון, אריק רוסנגרן, אמר בנאום בפני אנדי עסקים בקוניטקט, כי החל לתמוך במדיניות מוניטרית מצמצמת יותר הודות לעובדה ש“הנסיבות הכלכליות התפתחו וכעת הן מצביעות על צורך למדיניות מוניטרית אחרת“. עוד אמר כי הוא מעריך כי הבנק הפדרלי יגיע ליעדים של אבטלה נמוכה ואינפלציה שנתית של 2% עד סוף השנה ו“כתוצאה מכך, הוא מאמין שיש מקום לקצב העלאת ריבית עדיין באופן הדרגתי, אך יותר סדיר במידת מה.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.