Project Description

ארה“ב

S&P500  +0.51% (2,907.41)

NASDAQ  +0.57% (7,984.16) DJIA  -0.05% (26,412.30)

 

מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ עלה ב– 0.4%, זוהי העלייה החדה ביותר מזה 14 חודשים, בהתאם לתחזיות האנליסטים.

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.9%, לעומת עלייה של 1.5% בפברואר ומעל לתחזיות האנליסטים שצפו עלייה של 1.8%.

מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מוצרי מזון ואנרגיה) לחודש מרץ עלה ב– 0.1%, לעומת תחזיות אנליסטים לעלייה של 0.2%.

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2%, האטה לעומת עלייה של 2.1% בפברואר ופחות מתחזיות האנליסטים שצפו עלייה של 2.1%.

הזמנות ממפעלים לחודש פברואר ירדו ב– 0.5%, לעומת תחזית הכלכלנים לירידה של 0.4%. זוהי ירידה חודשית רביעית ברציפות מתוך חמישה חודשים.

מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 16 בפברואר ירד ב– 23 אלף ל– 216 אלף.

מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 8 בפברואר ירד ב– 55 אלף ל– 1,725 אלף

 

להמשך סקירה, לחץ/י כאן