Project Description

ארה“ב

S&P500 -2.18% (2,881.4)

NASDAQ -3.03% (7,916.94)

DJIA -2.12% (25,942.37)

 

¬ מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה ב– 0.3%, לעומת תחזית כלכלנים לעלייה של 0.4%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2%, זוהי העלייה השנתית הגדולה ביותר מאז נובמבר, לעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 2.1% ולעומת עלייה של 1.9% במרץ. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מחירי מזון ואנרגיה) לחודש אפריל עלה ב– 0.1%, לעומת תחזית כלכלנים לעלייה של 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.1%, בהתאם לתחזיות הכלכלנים ולעומת עלייה של 2.1% במרץ.

¬ אשראי צרכני לחודש מרץ עלה ב– 10.28 מיליארד דולר לעומת עלייה 15.45 מיליארד דולר בפברואר. האשראי הצרכני הואט לרמה הנמוכה ביותר מזה תשעה חודשים לאחר שהצרכנים נטלו פחות אשראי בכרטיסי האשראי בעוד שהאשראי הלא ממוחזר עלה.

¬ מלאיים סיטונאיים לחודש מרץ ירדו ב– 0.1% לעומת אי שינוי בחודש פברואר.

¬ מדד המחירים ליצרן (PPI) לחודש אפריל עלה ב– 0.2%, לעומת עלייה של 0.6% במרץ ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.3%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.2%, ללא שינוי מחודש מרץ. מדד המחירים ליצרן (PPI) – ליבה (ללא מחירי מזון ואנרגיה) לחודש אפריל עלה ב– 0.4%, זוהי העלייה החודשית הגדולה ביותר מאז ינואר 2018. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.2%, לעומת עלייה של 2% במרץ.

¬ מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 3 במאי ירד ב– 2 אלף ל- 228 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 26 באפריל עלה ב– 13 אלף ל- 1,684 אלף.

 

 

 

להמשך סקירה, לחץ/י כאן