Project Description

ארה“ב

DJIA  -1.66% (27,665.64)
NASDAQ -4.06% (10,853.54) S&P500  -2.31% (3,340.97)

 

העדכונים מהשבוע האחרון:

  • מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב- 0.4% לעומת עלייה של 0.6% ביולי. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 1.3% לעומת עלייה של 1% ולעומת התחזיות לעלייה של 1.2%. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מזון ואנרגיה) לחודש אוגוסט עלה ב- 0.4%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 1.7% לעומת עלייה של 1.6%. לעומת אוגוסט 2019 עלו מחירי המזון ב- 4.1% ומחירי האנרגיה עלו ב- 9%.
  • מדד המחירים ליצרן לחודש אוגוסט עלה ב- 0.3% לעומת עלייה של 0.6% ביולי ולעומת תחזית כלכלנים לעלייה של 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירד המדד ב- 0.2% לעומת ירידה של 0.4% ביולי ולעומת התחזיות שצפו ירידה של 0.3%. מדד המחירים ליצרן – ליבה (ללא מזון ואנרגיה) לחודש אוגוסט בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב- 0.6%, כפול מהתחזיות לעומת עלייה של 0.3% ביולי.
  • אשראי צרכני לחודש יולי עלה ב- 12.25 מיליארד דולר, זוהי עלייה חודשית שנייה ברציפות, לעומת עלייה של 11.39 מיליארד דולר ביוני. העלייה הונעה אך ורק מגידול באשראי הלא ממוחזר, בעוד שהאשראי הממוחזר התכווץ זה החודש החמישי ברציפות, אם כי בקצב איטי בהרבה בהשוואה לחודשים הקודמים.
  • מדד האופטימיות NFIB של העסקים הקטנים לחודש אוגוסט קפץ לרמה של 100.2 נקודות לעומת רמה של 98.8 נקודות ביולי ולעומת צפי לרמה של 98 נקודות.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 5 בספטמבר נותרו ללא שינוי מהשבוע החולף שעמדו על 884 אלף תביעות חדשות, לעומת תחזיות לירידה ל- 846 אלף תביעות חדשות. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 29 באוגוסט עלה ב- 93 אלף ל- 13.585 מיליון איש לעומת התחזיות למספר תביעות מתמשכות של 12.925 מיליון איש.

 

להמשך קריאה לחץ/י כאן